IBX och SAP investerar i ny inköpstrend

StockholmIBX har ingått ett tioårigt samarbetsavtal med SAP, som utgör en av flera strategiska komponenter i företagets pågående europeiska expansion. Avtalet baserar sig på SAPs inköpslösning, mySAP SRM, som nu blir en viktig del i IBX plattform för utveckling av framtida on-demand lösningar och tjänster för kostnadseffektivare och smidigare inköpsprocesser.

– IBX har arbetat framgångsrikt tillsammans med SAP under flera år och baserat flera av våra inköpslösningar på deras kraftfulla teknologi. Med detta långsiktiga avtal är IBX väl rustade inför nästa steg i vår internationella expansion, säger Hans Ahlinder, koncernchef på IBX AB.

Företags kraftigt ökande fokus på inköp ställer nya krav på effektiva inköpslösningar. Trenden är också tydlig att stora företag och organisationer allt oftare väljer så kallade ”on-demand” lösningar för inköp istället för att installera mjukvara, bygga upp eget processkunnande och skapa den infrastruktur och leveranskapacitet som krävs för att implementera, driva och underhålla en inköpslösning själva.

– Företagen vill kunna fokusera på sitt strategiska inköpsarbete och ser våra ”on-demand” lösningar som ju är färdiga att ta i bruk och vår djupa inköpskompetens som ett kraftfullt och kostnadseffektivt alternativ. Vi har förmånen att arbeta med stora, krävande och ofta internationella kunder och kraven på en stabil och mer komplett plattform är idag avgörande för att vi ska kunna bredda vårt utbud av elektroniska tjänster på ett sätt som tillgodoser inköpsavdelningarnas krav, tillägger Hans Ahlinder.

– Vi ser samarbetet med IBX som en ny intressant säljkanal för vår inköpslösning. IBX positiva försäljningsresultat inklusive flera europeiska avtal med SAP-kunder i fjol, är ett bevis på att deras djupa funktionella kompetens och upparbetade nätverk med inköpschefer fungerar och kan komma både SAP och våra kunder till godo, säger Henrik Rasmussen, VD för SAP Nordic.

– SAP erbjuder idag egna ”on demand”-tjänster inom andra applikationsområden, vilket visar på vårt principiella ställningstagande för denna typ av tjänsteförsäljning som ett komplement till vår traditionella licensförsäljningsmodell, avslutar Henrik Rasmussen.

Marknaden


Efterfrågan på inköpsrelaterade tjänster är större än någonsin. Allt fler företag inser hur tacksamma de kan vara ur besparings- och effektivitetssynpunkt. Varje krona i besparing syns på sista raden. Parallellt med detta har frågor kring effektivare inköpsprocesser blivit mer strategiska och i många fall hamnat allt högre upp på ledningens dagordning.

Om SAPs bidrag till IBX applikationsplattform
mySAP SRM: SAPs inköpslösning, mySAP Supplier Relationship Management ( mySAP SRM), hjälper företag att automatisera processerna mellan sourcing och inköp inom företaget och över hela nätet av underleverantörer. Resultatet blir en bättre översikt över leverantörskedjan och total kontroll över utgiftssidan. Information om lösningen och kundexempel finns på SAPs lokala hemsida: mySAP SRM

SAP NetWeaver: SAPs applikations- och integrationsplattform, SAP NetWeaver, bidrar till att integrera företagets befintliga IT-lösningar med nya för att möjlig-göra och styra förändring på företaget till lägsta möjliga totala ägandekostnad. Med SAP NetWeaver kan företag bygga, implementera och genomföra nya affärsstrategier och processer flexibelt och snabbt. SAP NetWeaver baserar sig på den tjänsteorienterade arkitekturen, SOA. För mer information: SAP NetWeaver

Om IBX


IBX är Europas ledande leverantör av tjänster och lösningar för effektivt inköp. IBX hjälper företag och organisationer att förändra sina upphandlings-, avrops- och fakturafunktioner för att skapa en bättre inköpsprocess och generera stora besparingar. IBX utbud av tjänster och lösningar innefattar IBX Strategy, IBX Source, IBX Procure, IBX Pay och IBX Supplier Network. Bland IBX kunder finns bland andra Lufthansa, Ericsson, Deutsche Post World Net, Volvo Group, Novo Nordisk, Skanska, SEB, norska staten och Arla Foods. För mer information:
www.ibxeurope.com

För mer information från IBX kontakta:

Peter Lageson, marknadschef, mobil: +46 70 513 65 79

Hans Ahlinder, koncernchef, mobil: +46 70 37 55 105