Kaupthing Bank uppmärksammas internationellt för innovativt kärnbanksprojekt

StockholmKaupthing Bank har erhållit den internationella banktidskriften The Bankers prestigefulla utmärkelse för ett av den internationella bankvärldens mest innovativa IT-projekt under 2006 inom Retail Banking, baserat på SAPs kärnbankslösningar.

Kaupthing Bank deltog tillsammans med SAP AG och SAPs partnern AppliCon i kategorin ”Core-Banking System Project 2006 – Retail Banking” som med nedanstående motivering valdes till det vinnande bidraget:


-Kaupthing Bank has been cited in The Banker for the level of growth it has consistently achieved year upon year. To support such growth it has used the SAP system to develop its core banking platform to assist with the process of standardization across a range of services and activities, says Dan Barnes, Technology Editor of The Banker.

– Vi växer väldigt snabbt, säger Asgrimur Skarphedinsson, CIO på Kaupthing Bank. Tidigare arbetade vi med små partners men behövde starkare partners som kan leva upp till våra kriterier. SAP överensstämde väl med vår kravbild.

– Vi har lagt ett fundament och påbörjat standardiseringen av vårt produkt- och tjänsteutbud oavsett geografisk marknad, med ständiga utmaningar bl.a. i form av multipla valutor, nationella regelverk samt olika tidszoner, tillägger Asgrimur Skarphedinsson.

– SAP är väldigt glada över att Kaupthing Bank fått denna utmärkelse och vi tar det som ett kvitto på att både Kaupthing Bank och SAP gör rätt saker. SAP investerar långsiktigt i att utveckla våra kärnbankslösningar och Norden är en viktig marknad för oss, säger Anders Mårtensson, kundansvarig på SAP Svenska AB.

Om The Banker Technology Awards


Den brittiska tidningen The Banker publicerar varje år en specialutgåva i juni under namnet ”The Banker Technology Awards”, med syftet att för bankvärlden presenterar några av de mest framgångsrika IT-projekten i branschen under det gångna året, med fokus på innovation och affärsnytta. I årets tävling medverkade totalt ca 350 banker och finansiella institutioner i samarbete med deras respektive teknologileverantörer om att erhålla utmärkelser inom ramarna för totalt 35 olika kategorier. Kaupthing Bank i samarbete med SAP AG deltog som medtävlare i kategorin Core Banking System Project 2006 – Retail Banking. Bakom utvärderingarna av alla inkommande bidrag står ett redaktionellt team under ledning av teknologiredaktör Dan Barnes. För mer information se The Bankers Technology Awards 2006

Om Kaupthing Banks IT-plattform


Det är nu två år sedan Kaupthing Bank valde SAPs kärnbankslösningar som plattform för att förena verksamheter, standardisera processer och minska antalet IT-system inom koncernen. För mer information se Kaupthing Banks val av SAPs kärnbankslösningar

Om Kaupthing Bank


Kaupthing Bank är noterad på den isländska och den svenska börsen. Banken är en växande internationell bank, med målet att bli en av de ledande bankerna i Norden. Kaupthing Bank erbjuder institutionella kunder, företag och privatpersoner ett komplett utbud av finansiella tjänster. Idag har banken verksamhet i tio länder med cirka 2450 anställda. För mer information se www.Kaupthing Bank.com