Nordisk ledningsstruktur på plats även i Sverige

StockholmHenrik Rasmussen, chef för SAP Nordic, tillträdde i juni rollen som VD för SAP Svenska AB och ersätter härmed Jan Arpi i rollen som Sverigechef.

SAP lade redan i början av 2005 grunden för en ny nordisk matrisorganisation som i januari 2006 resulterade i att de fyra nordiska länderna inrättades som geografiska marknadsenheter under SAP Nordic.

– Ett av syftena med den nordiska matrisorganisationen, som nu är fullt implementerad i alla fyra länder, är att skapa en mer uttalad segmentering för vår försäljning mot små- och medelstora företag respektive storföretag, kommenterar Henrik Rasmussen.

Ny säljchef i Sverige gentemot
storkundssegmentet– Processen med att tillsätta en ny försäljningschef för storkundssegmentet på den svenska marknaden har inletts. Vi hoppas inom kort kunna presentera en efterträdare till Jan även här, fortsätter Henrik Rasmussen.

Försäljningschef för marknadssegmentet små- och medelstora företag heter Jonas Bergh.

Jan Arpi, som närmast haft rollen som VD och försäljningsdirektör för storkundssegmentet i Sverige, lämnar nu SAP för nya utmaningar på annat håll.

– Jag blev för en tid sedan erbjuden ett VD-jobb på ett expansivt företag i finansbranschen som jag tackat ja till. Efter 4,5 år på SAP i flera olika roller bl.a. som VD, ekonomi- och försäljningschef känns detta som ett naturligt steg i min karriär, säger Jan Arpi.