SAP störst på CRM för andra året i rad

StockholmSAP bibehåller enligt en färsk rapport ¹ från AMR Research den ledande positionen på den globala CRM-marknaden även under 2005, med en marknadsandel på 15% av de totala licensintäkterna som under 2005 uppgick till 84 miljarder kronor. I Norden omsatte CRM-marknaden i fjol 1,15 miljarder kronor i licensintäkter.

Enligt AMR Research förväntas den totala CRM-marknaden² växa med i genomsnitt 9% den närmaste femårsperioden och omsätta 130 miljarder kronor 2010. Den traditionella försäljningen av CRM-licenser förväntas under motsvarande period bibehålla en tredjedel av den totala marknaden medan hyres-alternativet via s.k. CRM on-demand förväntas uppvisa den kraftigaste försäljningstillväxten med 25% under motsvarande period.

Några av drivkrafterna bakom den förväntade tillväxten på CRM-marknaden:


– CRM on-demand – ett växande alternativ till traditionella licenser

– Små och medelstora företag – intresset hos detta marknadssegment har ökat

– Användarvänliga verktyg – omogen marknad, bättre verktyg att vänta de närmaste åren

I AMR Researchs rapport, refererar man även till att SAPs integrationsplattform SAP NetWeaver kan bidra positivt till tillväxten på CRM-marknaden, genom att tillhandahålla ett ekonomisk fördelaktigt alternativ bl.a. för mindre och nystartade företag som är i behov av ett IT-baserat marknads- och säljstöd.

Applikationstrender


År 2005 stod CRM-lösningar med fokus på bättre och effektivare kundservice³ tillsammans för nästan 50% av de totala licensintäkterna på CRM-marknaden. Över den närmaste femårsperioden förutspår AMR Research dock en viss förskjutning mot mer säljstödjande applikationer bl.a. för underhåll av försäljnings-kanaler och tillämpning av prislistor och prisstrukturer.

Om SAPs CRM-lösningar


SAPs traditionella paketering inom Customer Management heter mySAP CRM. I februari 2006 lanserade företaget för första gången delar av kundvårdslösningen mySAP CRM som en tjänst. I dag omfattar tjänsten stöd på säljsidan med så kallad ”salesforce automation”, SFA, och kontakthantering. Övriga funktioner i mySAP CRM, kommer att erbjudas under 2007. Mer information:
SAPs CRM lösningar

¹ Källa: AMR Research Market Analytix Report: “The Customer Management Applications Report”, 2005-2010, August 15, 2006, by Rob Bois, Marianne D´Aquila and Karen Carter.

² I AMR Researchs definition av CRM-marknaden ingår följande intäktstyper: Application Software License, Application Hosting/Subscription, Software Maintenance, Implementation, Hardware and other Equipment.

³ I AMR Researchs definition av effektivare kundservice ingår följande applikationsområden: customer service, contact centre Infrastructure, web self-service applications.