SCA väljer ny integrationsplattform för flexibel affärskommunikation

StockholmSeeburger Svenska AB har tecknat ett avtal med SCA IT Services, om ett globalt införande av Seeburgers EDI adapters baserade på SAPs integrationsplattform, SAP XI. Utrullningen i Norden påbörjdes i augusti 2006.

– Med den nya integrationsplattformen räknar vi med att kunna utbyta affärsinformation med våra partners på global basis oberoende av vilka krav de har, vad det gäller meddelandestandarder och kommunikationsprotokoll, säger Björn E Eliasson, IT Architecture & Sourcing, SCA IT Services.

– Avtalet är en av flera komponenter i ett led att från företagets sida skapa större flexibilitet i kommunikationen med våra affärspartners och det till en lägre total ägandekostnad (TCO), säger Björn E Eliasson.

-Traditionellt sett har man delat upp integration på flera olika plattformar, vilket har lett till kostsam IT-infrastruktur och behov av djup kompetens på flera plattformar. En konkret fördel med SAP XI är att kunden kan konsolidera all integration till en enda plattform, där övervakning och utveckling av integration kan utföras enligt SOA-strategin, säger Daniel Adamsson, kundansvarig säljare, Seeburger Svenska AB.

– Med den nya integrationsplattformen kan både kostnader för IT-infrastruktur och personal minimeras, samtidigt som man har full kontroll över sina affärsprocesser och blir mer flexibel i kontakterna gentemot sina affärspartner, avslutar Daniel Adamsson.

Den nya integrationsplattformen kommer fullt inplementerad att ersätta företagets existerande integrationslösningar.

-Vi har idag ett antal svenska kunder som framgångsrikt använder denna lösning, som SAP och Seeburger gemensamt utvecklat för företag med behov av integration mot ett större antal system och avancerade processflöden, säger Per Bodare, kundansvarig säljare på SAP Svenska AB.

Seeburger Svenska AB


SEEBURGER är en ledande leverantör av integrationslösningar med över 6500 kunder i 35 länder. SEEBURGER har mer än 20 års erfarenhet från att hjälpa företag inom olika vertikaler att integrera och automatisera utbytet av affärsinformation inom det egna företaget och externt med företagets affärspartners. SEEBURGER är ensam om att erbjuda sina kunder 100 % partnerintegration vilket innebär att man på ett enhetligt sätt kan integrera och automatisera flödet av all affärsinformation med samtliga affärspartners. SEEBURGER effektiviserar hanteringen av all affärsinformation oavsett källa och informationsbärare. SEEBURGERs lösningar är baserad på senaste teknologierna vilket ger en smidig och kostnadseffektiv integration av affärsprocesserna och underliggande affärssystem. I Gartner Groups senaste rapport ”Magic Quadrant” rankas SEEBURGER som ledare. För mer information www.seeburger.com