Zuite ny konsultpartner till SAP

StockholmKonsultföretaget Zuite by Semcon har i dag ingått ett partneravtal med SAP Svenska AB. Avtalet omfattar 30-talet SAP-konsulter på Zuites kontor i Stockholm, som härmed i egenskap av certifierad SAP Community Partner kommer att tillhandahålla specialistkompetens kring mySAP Business Suite.

– Vi fick en flygande start av verksamheten i februari genom intressanta uppdrag, omfattande åtaganden och stor efterfrågan på våra konsulttjänster inom framförallt tillverkande industri, säger Anders Sjöberg, VD på Zuite by Semcon.

Zuite är Semcons nystartade affärssystemsatsning, med renodlat fokus på SAPs lösningar.

– Ett av våra fokusområden är ”Time-to-volume” processen, gränsytan mellan ett företags produktutveckling och dess leveransförmåga. Här ser vi en stor möjlighet att skapa mervärde för våra kunder genom att kombinera Semcons unika verksamhetskompetens inom produktutveckling med Zuites spetskompetens inom mySAP ERP och mySAP SCM, fortsätter Anders.

– Detta är en förhållandevis ny partnerkategori i SAP-världen, som vi i Norden infört för att långsiktigt kunna säkerställa teknisk och affärsmässig expertis inom enskilda lösningsområden, säger Harry Hemming, affärsutvecklare inom Nordic Discrete & Services Industries.

– För ett företag som SAP med en bred lösningsportfölj utgör Community Partners med djup spetskompetens som Zuite ett viktigt komplement till våra Service Partners, för att säkerställa framgångsrika kundimplementationer. Community Partner-avtalet med Zuite är det andra som tecknats på den svenska marknaden, fortsätter Harry

– Vi ser detta avtal som en början på ett tätare samarbete med SAP för nya affärer och som en kvalitetsstämpel på vår kompetens, avslutar Anders.

Om Zuite by Semcon

Zuite utgör Semcons affärssystemsatsning och är i en stark tillväxtfas. Ambitionen är att redan 2007 bli en av de större aktörerna på den svenska SAP-marknaden. Zuites fokusområden är initialt mySAP ERP, mySAP SCM och mySAP PLM, ett område där Semcon har ett omfattande verksamhetskunnande. I takt med uppbyggnaden av bolaget kommer även satsningar inom mySAP CRM och mySAP SRM att genomföras. För mer information se
www.zuite.seSemcon är ett ledande internationellt design- och utvecklingsföretag med cirka 1700 anställda och 1,5 miljard i omsättning år 2005. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor.