Mölnlycke Health Care satsar på lägre ägandekostnad med ny global integrationsplattform

StockholmSAP Svenska AB har tecknat ett licensavtal med Mölnlycke Health Care AB avseende SAPs integrationsplattform, SAP XI, med adapters från Seeburger Svenska AB.

Seeburger Svenska AB ansvarar för det globala införandet av plattformen, SAP XI, som fullt implementerad kommer att ersätta två befintliga integrationslösningar hos Mölnlycke Health Care AB.

– En avgörande faktor med valet av SAP XI är att vi nu kan konsolidera all integration till en enda plattform, med en mer fokuserad kompetensutveckling och lägre total ägandekostnad som resultat,
säger Roderik Mooren, IT Direktör, Mölnlycke Health Care AB.

– Mölnlycke Health Care är ett bra exempel på hur en kund med en avancerad global logistikapparat kan förenkla och öka takten i sina dagliga affärskontakter med hjälp av vår integrationsplattform, säger Johan Krantz, kundansvarig säljare, SAP Svenska AB.

Även företagets affärspartners har enligt SAP Svenska AB att vinna på denna investering.

– Allt fler företag använder idag moderna meddelandestandarder och protokoll för att komplettera traditionell EDI i sin dagliga affärskommunikation. Med SAP XI är stödet för olika standarder mer utbyggt och flexibelt än tidigare, säger Daniel Adamsson på Seeburger Svenska AB.

Om Mölnlycke Health Care


Mölnlycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter och servicelösningar för operation och sårbehandling för den professionella hälsosektorn.Divisionen för operation erbjuder Peace Of Mind in the Operating Room genom att tillhandahålla en serie av enastående produkter som draperingslakan, personalkläder, kundanpassade operationsbrickor, operationshandskar och hud antiseptiks, tillsammans med en rad andra servicelösningar. Produktvarumärkena är BARRIER®, ProcedurePak®, Biogel® och Hibi Antiseptics.Divisionen för sårvård erbjuder effektiv och skonsam sårbehandling med en rad unika produkter: Mepilex® and Mepitel®, baserat på en patenterad teknologi med silikonytskikt, Safetac®, och traditionella produkter såsom operations- och fixeringsförband, till exempel Mepore®. Sortimentet har också kompletterande produktportföljer inom kompression, dermatologi and ortopedi, och även en produkt för svårläkta sår, Xelma®; extracellulärmatrix protein.Mölnlycke Health Care startade som ett eget företag 1998 och övertogs från Nordic Capital av Apax i juli 2005. Apax slog samman sina två befintliga företag i samma bransch, Regent och Medlock, med Mölnlycke och bildade det nya Mölnlycke Health Care AB i augusti 2005. Företaget har ca 6000 anställda och tillverkning i Belgien, Tjeckien, Finland, Malaysia, Mexico, Thailand and Storbritannien. Mölnlycke Health Care AB (publ), Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 (0) 31 722 30 00 För mer information www.molnlycke.com

Om Seeburger


SEEBURGER är en ledande leverantör av integrationslösningar med över 6500 kunder i 35 länder. SEEBURGER har mer än 20 års erfarenhet från att hjälpa företag inom olika vertikaler att integrera och automatisera utbytet av affärsinformation inom det egna företaget och externt med företagets affärspartners. SEEBURGER är ensam om att erbjuda sina kunder 100 % partnerintegration vilket innebär att man på ett enhetligt sätt kan integrera och automatisera flödet av all affärsinformation med samtliga affärspartners. SEEBURGER effektiviserar hanteringen av all affärsinformation oavsett källa och informationsbärare. SEEBURGERs lösningar är baserad på senaste teknologierna vilket ger en smidig och kostnadseffektiv integration av affärsprocesserna och underliggande affärssystem. I Gartner Groups senaste rapport ”Magic Quadrant” rankas SEEBURGER som ledare. För mer information www.seeburger.com