SAP erbjuder kunder och partners en enkel entré till SOA

Stockholm
SAP lanserar på SAP TechEd´06 i Las Vegas en förkonfigurerad testmiljö – SAP® Discovery System for Enterprise SOA – som ger företag chansen att utveckla piloter och skaffa sig hands-on erfarenheter av fördelarna med vår tjänsteorienterade plattform – enterprise SOA. SAP® Discovery System for Enterprise SOA finns för omedelbar leverans.

– Vi tror starkt på denna testmiljö både för våra kunder och partners, som ett medel att snabbt och till en låg startkostnad komma till insikt med de affärsmässiga fördelarna med vår tjänsteorienterade plattform, enterprise SOA, säger Tomas Andersson, chef för SAPs lösningsarkitekter i Sverige.

I en färsk IDC-undersökning¹ framkom att ca hälften av de tillfrågade företagen som implementerat en tjänsteorienterad arkitektur i sin verksamhet, föredrog en inkrementell implementering med möjligheten att skapa egna piloter och utvärdera miljön ett steg i taget.

– SAP har i enlighet med resultaten av undersökningen utvecklat ett program, Enterprise SOA Adoption Program, som innehåller en uppsättning tjänster och programvaror för en stegvis implementering av SAPs tjänsteorienterade plattform, tillägger Tomas.

Affärs-scenarier visar styrkan med SOA


SAP® Discovery System for Enterprise SOA innehåller i sitt första utförande ett processstöd för åtta
funktioner med tillhörande roller i en organisation. SAP räknar med att släppa ett antal nya affärs-scenarier i en ny release inom det närmaste året. För mer information om vilka affärsscenarier som avses i nuvarande och kommande version, se det internationella pressmeddelandet med länk nedan.

– Affärs-scenarierna är kanske de mest konkreta exemplen på hur man kan strömlinjeforma exempelvis ett företags inköpsprocess från säljorder via varubeställning till leverans och fakturering med hjälp av standardiserade enterprise services, säger Tomas Andersson.

1)Källa:IDC, SOA-Based Services Buying Trends: A 2006 Survey of U.S. Companies, Doc#201644, May 2006

För mer information se SAPs internationella pressmeddelande
.

Om SAP® Discovery System for Enterprise SOA

SAP® Discovery System for Enterprise SOA levereras som ett förkonfigurerat system och innehåller bl.a. senaste versionen av såväl SAPs affärssystem, mySAP ERP, som SAPs integrationsplattform SAP NetWeaver inklusive åtta olika affärsscenarier. För mer information se:
http://sdn.sap.com/irj/sdn/esadiscovery.

SAP® Discovery System for Enterprise levereras i ett första utförande på Hewlett Packards Intel-baserade HP ProLiant DL380 server och går att beställa via Hewlett Packards globala hemsida för small & medium business, se:
http://www.hp.com/go/server/sap.