SAP ökar licensförsäljningen för Q3 2006 med 17 procent

StockholmSAP presenterar idag resultatet för tredje kvartalet 2006. Licensförsäljningen har under tredje kvartalet 2006 ökat med 17 procent jämfört med samma period året innan. Även nettovinsten och rörelseresultatet har ökat kraftigt.

De totala intäkterna för kvartalet uppgick till € 2,245 miljarder, vilket motsvarar en ökning om 11 procent jämfört med samma period i fjol. Licensintäkterna ökade under tredje kvartalet 2006 med hela 17 procent till € 691 miljoner. Nettovinsten har ökat med 16 procent till € 388 medan rörelseresultatet ökade med 13 procent till € 583 miljoner. Allt jämfört med samma period i fjol.

Tredje kvartalet befäster med en tvåsiffrig ökning av licensförsäljningen över samtliga regioner, enligt ett uttalande från SAPs koncernchef Henning Kagermann, att SAPs strategi är överlägsen konkurrenternas. Det är elfte kvartalet i rad som SAP, utan hänsyn tagen till valutaeffekter, upplevt denna tvåsiffriga licensintäktstillväxt.

Bolaget bibehåller i sina utsikter för 2006, en förväntad ökning av licensintäkter för året på 15 -17 procent.

För mer detaljerad information se SAPs internationella pressmeddelande.