Clarity ny SAP-partner med fokus på stödprocesser

StockholmKonsultföretaget Clarity Business Solutions AB har ingått ett partneravtal med SAP Svenska AB. Clarity kommer i egenskap av certifierad SAP Community Partner att erbjuda SAP-kunder ett komplett tjänsteutbud avseende deras stödprocesser inom områdena ekonomi- och analys, personal och integration.

Avtalet omfattar ett 15-tal konsulter på Claritys Stockholmskontor, med mångårig erfarenhet inom applikations- och verksamhetsutveckling samt SAPs applikations- och integrationsplattform SAP NetWeaver.

– Vi ser att många kunder med SAP som strategi kan effektivisera verksamheten ytterligare genom en bättre samverkan mellan stödprocesser och kärnverksamheten, säger Thomas Lindahl, försäljningschef på Clarity Business Solutions AB.

Det är denna effektivisering av ekonomi-, analys- och personalprocesserna, samt deras samverkan med verksamhetsprocesserna som Clarity valt att fokusera på. Företaget erbjuder idag uppdrag från rena förstudier och processkartläggningar till implementeringar och vidareutveckling av delprocesser i SAPs systemmiljö.

– Som SAP Community Partner blir vi nu en naturligt del av SAP-sfären och får därmed möjlighet till full utväxling på vårt hundraprocentiga SAP-fokus. Partnerskapet är en strategisk komponent i vår fortsatta expansion som företag. Detta sammantaget innebär att vi kan medverka till våra kunders vidareutveckling ännu mer effektivt, säger Thomas Lindahl, försäljningschef på Clarity Business Solutions AB.

– För att ha optimerade kärnprocesser i sin verksamhet krävs att man har stödprocesser som verkligen effektiviserar verksamheten. Jag är därför övertygad om att det finns ett stort behov av Claritys tjänster bland våra kunder, säger Jonas Bergh, försäljningsansvarig mot små och medelstora företag, SAP Svenska AB.

Om Clarity


Clarity är ett specialiserat konsultföretag för kunder som använder SAP som affärssystem. Vi är experter på företags stödprocesser; ekonomi- och analysprocessen, HR-processen samt den integration som krävs. Med hjälp av SAP förbättrar vi samverkan mellan stödprocesserna och kärnverksamheten. Vi hjälper helt enkelt våra kunder att se möjligheterna med sina stödproceser. Mer information: www.clarity.se.