Grythyttan Stålmöbler satsar på bättre logistik med nytt affärssystem från SAP

StockholmBraData AB har tecknat avtal med den anrika leverantören av utemöbler, Grythyttan Stålmöbler AB, om att införa SAPs affärssystem SAP® Business One. BraData AB är ansvariga för driftsättningen av systemet som är planerad till januari 2007.

– Vi letade efter ett standardsystem som kunde erbjuda ett mer integrerat IT-stöd för bl.a.
produktionsplanering, lagerhållning och kundleveranser, säger Karl Lindqvist, VD på det familjägda företaget Grythyttan Stålmöbler AB.

Grythyttan Stålmöbler har valt att i en första fas driftsätta SAP® Business Ones huvudfunktioner inom ekonomi, redovisning, order, lager och fakturering. I nästa fas avser företaget även driftsätta
systemstödet för lagerhållning och produktionsplanering. SAP® Business One ersätter tidigare system från Visma ( f.d. SPCS).

– Med vårt nya affärssystem får vi bl.a. ett modernt stöd för vårt strukturlager- och fraktsedelshantering, samtidigt som t.ex. hantering och åtskillnad av beställar-, leverans- och faktureringsadress per order förenklas väsentligt. Därutöver räknar vi med att minska det manuella arbetet tack vare att systemet är helintegrerat och att informationen är transparent, kommenterar Karl Lindqvist.

– Grythyttan Stålmöbler hade en tydligt beskriven problembild med ett antal adresserbara problem varav de flesta löses med hjälp av standardfunktionalitet i SAP Business One. Kompletterat med ett par enkla anpassningar och en färdig koppling mot ett befintligt frakt-sedelshanteringssystem har Grythyttan Stålmöbler ett system som är väl anpassat för dagens verksamhet och som dessutom klarar framtida utmaningar, säger Peter Nilsson, affärsområdeschef på BraData AB.

– Efter att ha kompletterat Grythyttan Stålmöblers problembild med en gemensam kravstudie har vi dessutom kunnat lämna ett fast pris på hela driftsättningen av SAP Business One, tillägger Peter Nilsson.

– Grythyttan Stålmöbler är ett bra exempel på hur ett förhållandevis litet företag med 10 anställda och 150-175 leveranser i veckan, med hjälp av SAP Business One kan säkerställa en jämn och hög service- och leveransnivå mot ett rikstäckande nätverk av 90-tal återförsäljare, säger Tommy Wickström, ansvarig för SAP återförsäljarkanal på SAP Svenska AB.

Om Grythyttan Stålmöbler


1895 startade verksamheten i egen bysmedja med bland annat tillverkning av hästskor och yxor. Som mest tillverkades 2800 hästskor per dag. Hästskosmidet var en säsongsvara och hästbeståndet minskade. Så småningom lades hästsko- och yxsmidet ned. 1930 ritade Artur Lindqvist trädgårdsfåtöljen GRYTHYTTAN mod. A2 som visades på årets Stockholmsutställning. Stolen ritades i funkismodell och var den första trädgårdsfåtöljen med fjädrande stålstativ. Idag, 75 år senare, erbjuder vi flera olika utemöbler designade av svenska formgivare. Fortfarande säljer vi den klassiska fåtöljen A2 som tillverkats av Grythyttan Stålmöbler sedan den först ritades 1930. Företaget drivs nu av fjärde generationen Lindqvist. För mer information se: www.grythyttan.net

Om BraData


BraData är ett tjänsteföretag med verksamhet inom datadrift, affärssystem och konsulttjänster. Med utgångspunkt från huvudkontor och driftcentral i Örebro verkar man idag i hela Sverige. För mer information se:
www.bradata.com