Rekordsnabbt SAP-införande skapar växtkraft

StockholmTradimus har med Acandos hjälp konsoliderat hela koncernens ekonomihantering med ett affärssystem från SAP. Strategin ger Tradimus möjlighet att stärka växtkraften ytterligare och samtidigt öka effektiviteten, produktiviteten och kundservicen.

– På endast nio veckor lyckades vi med Acandos hjälp städa upp i den tidigare floran av affärssystem. Den största effektivitetsvinsten är att vi får en integrerad ekonomiadministration och bättre styrning av koncernen, säger Carolina Wallenius, affärsområdeschef på Tradimus.

– Genom att renodla IT-miljön och konsolidera ekonomin blir det enklare för Tradimus att växa. Dessutom blir det lättare att identifiera problem och möjligheter samt att genomföra förbättringar, poängterar Anders Ladstedt, ansvarig för Acandos paketerade SAP-lösningar.

– Nu har vi ett framtidsorienterat affärssystem som är lätt att integrera med nya verksamheter och system. Lösningen ökar kvaliteten i våra tjänster och ger oss bättre analysmöjligheter då redovisning och analys görs utifrån en och samma källa.

Om Tradimus


Tradimus är ett ledande tjänsteoutsourcingföretag inom stödprocesser. Tradimus erbjudande omfattar helhetslösningar eller avgränsade lösningar för processer inom kundservice, logistik, administration och IT. Tradimus vänder sig till företag som är transaktionsintensiva, är geografiskt utspridda eller har ett stort antal kunder, och som vill prioritera sin kärnverksamhet. Genom att använda Industriell Metodik och avancerad teknologi i sina outsourcing- och konsultuppdrag, levererar Tradimus förbättringar i sina uppdragsgivares funktioner och processer. Företaget omsätter idag 200 MEUR och har motsvarande 2 400 årsanställda. Årligen hanterar Tradimus 300 miljoner komplexa ärenden och repetitiva transaktioner för sina uppdragsgivares framgång i Europa – från order till leverans. För mer information se: www.tradimus.com.

Om Acando


Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder en optimal balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter över en miljard kronor och har omkring tusen medarbetare i sju länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se: www.acando.se.