Watski expanderar med hjälp av SAPs affärssystem

StockholmImplema AB har tecknat avtal med leverantören av båttillbehör, Watski AB, om att införa branschlösningen för handelsföretag, TradeProvider, som baserar sig på SAPs affärssystem mySAP All-in-One. Driftstarten är planerad till januari 2007 och omfattar 60-talet anställda på företagets huvudkontor i Malmö.

– Vi står idag inför en expansion internationellt och behövde ett system som kan växa i takt med verksamheten och som samtidigt täcker våra behov av ett mer integrerat stöd av företagets affärsprocesser, säger VD Magnus Eriksson vara två av skälen bakom systemvalet.

Watski kommer i första hand att utnyttja SAPs huvudfunktioner inom order, lager, fakturering, ekonomi och controlling samt försäljning och inköp. Branschlösningen ersätter tidigare affärssystem från Industri-Matematik International.

Watski AB säljer idag sina produkter i Skandinavien via ett nätverk av ca 170 återförsäljare.

– Vår målsättning är att inom kort även kunna inkludera vårt skandinaviska butiksnätverk i delar av systemplattformen för att på så sätt erbjuda tjänster som bl.a. kan underlätta både deras administration och försäljning av våra produkter, säger Magnus Eriksson.

– I detta sammanhang känns det mycket tryggt med en samarbetspartner som Implema AB som förutom implementationen även ansvarar för att underhålla och utveckla lösningen, avslutar Magnus.

– En av TradeProviders absoluta styrkor är skalbarhet, dvs enkelheten att snabbt implementera dotterbolag i lösningen. I praktiken innebär detta att vi under tre månaders projekttid även kan implementera lösningen på Watskis dotterbolag i Norge, Danmark och Tyskland. En annan styrka är den kraftfulla integrationen mellan det svenska moderbolaget och Watskis dotterbolag. Ett konkret exempel är att dotterbolagen i samband med kundorderregistrering i realtid kan kontrollera tillgäng-lighet av lagersaldo mot Watskis nordiska centrallager. Alla koncern-transaktioner mellan moder och dotterbolag är automatiserade, säger Björn Ödewing, försäljningschef på Implema AB.

– Detta är några skäl till varför TradeProvider är ett bra alternativ för lite mindre handelsföretag under tillväxt, där administration och logistik lätt blir flaskhalsar i det löpande arbetet, avslutar Björn Ödewing.

– Vi välkomnar Watski till vår familj av drygt 1800 detaljhandelskunder av alla storlekar som världen över använder SAPs lösningar som ett medel att bli effektivare och mer konkurrenskraftiga, säger Per Nilsson, försäljningsansvarig för detaljhandeln på SAP Svenska AB.

Om Trade Provider

Branschlösningen erbjuder en plattform som integrerar alla processer i ett handelsföretag med allt från ekonomi och redovisning till inköp, lager försäljning och distribution. Branschlösningen har utvecklats i nära samarbete med ledande handels- och grossistföretag. Bland Implemas kunder inom handel- och grossistverksamheter märks förutom Watski AB, Byggbeslag AB, ELFA AB, ESMA Försäljnings AB, Gycom AB och Gärdin & Persson AB. För mer information om se: Produktblad om TradeProvider.

Om Implema

Implema AB erbjuder spetskompetens inom SAPs produkter, integration och affärsprocesser. Våra tjänster sträcker sig från förstudier och implementering till vidareutveckling, support och drift. Med Implemas färdigpaketerade branschlösningar, baserade på mySAP All-in-One, erbjuder vi snabba och kostnadseffektiva implementeringar främst till små och medelstora företag. Implema AB, med huvudkontor i Bromma Stockholm, har idag cirka 50 anställda. År 2005 omsatte företaget drygt 50 miljoner SEK. För mer information se: www.implema.se.