SAP förväntas fortsätta dominera ERP-marknaden

StockholmAnalytikerföretaget IDC presenterar i en färsk rapport avseende tillväxten på ERP-marknaden
i Västeuropa, sina utsikter för den närmaste femårsperioden, där SAP med en marknadsandel
på drygt 43 procent år 2005 förväntas ha de bästa förutsättningarna att lyckas. Ett uttalat branschfokus och en tydlig vision för företagets produktutveckling uppges vara två av skälen.

Enligt IDC växte ERP-marknaden i Västeuropa under 2005 med ca 2,6 procent. Totalt omsatte marknaden knappt $ 7,5 miljarder i licens- och underhållsintäkter, varav SAP stod för $ 3,3 miljarder.

I Västeuropa är det i nämnd ordning följande leverantörer som dominerar marknaden; SAP, Oracle,
Sage, Microsoft och SSA.

Stark tillväxt i Norden


I Norden ser listan över de mest dominerande leverantörerna något annorlunda ut med förutom SAP
och Microsoft även Visma, Lawson och Unit 4 Agresso. SAP bibehåller sitt marknadsledarskap även
i denna region med 30 procent av den totala omsättningen på ERP-marknaden, samtidigt som Sverige
och Norge med en tillväxt på ca 8 procent, är de länder som under 2005 uppvisade störst tillväxt.

– Särskilt upplyftande är att vår tillväxttakt bland medelstora företag med 500 -1000 anställda är
högre än vår genomsnittliga tillväxt, säger Jonas Bergh, försäljningsansvarig för mindre och medelstora företag på SAP Svenska AB.

Stark tillväxt inom samtliga lösningsområden


SAP är även störst inom de olika lösningsområdena; personal, ekonomi, CRM, SCM, administration och tillverkning med bl.a. en 60 procentig andel av marknaden för personalsystem.