Kongsberg Automotive och SAP får pris för bästa presentation

StockholmKongsberg Automotive och SAP erhöll i dagarna pris för bästa verksamhetspresentation i samband med evenemanget Mötesplats Affärssystem i Göteborg.

Den 12 april gick Mötesplats Affärssystem av stapeln, ett samarrangemang mellan Forum4IT och Handelshögskolan i Göteborg. Evenemanget hade ett 80-tal besökare på plats och SAP var en utav de medverkande utställarna.

Alla leverantörspresentationer under dagen betygsattes av publiken och Per Högberg, Senior Project Manager Business System på Kongsberg Automotive, utgick som vinnare för att med verksamhetsfokus, glöd och passion förmedlat sina erfarenheter kring användning av affärsystem och SOA i praktiken.
.
Ett stort Grattis till Per Högberg!

Kongsberg Automotive är underleverantör till den
Internationella bilindustrin, med fem fabriker i Norden och ytterligare nio enheter runt om i världen arbetar med verksamhetsstöd.