Semper AB i drift med SAP och Implemas lösning för Livsmedelsindustrin

StockholmSemper AB, ledande tillverkare av barnmat och glutenfria produkter, har under våren infört SAP och Implemas
branschlösning för Livsmedelsindustrin, Implema All-in-One Food Provider.

Projektet har fortgått enligt plan och Semper är sedan första veckan i juni i drift med affärssystemet SAP i både Sverige
och Finland. Total projekttid blev 17 veckor.

För att lyckas med att driftsätta ett komplett SAP system på 17 veckor krävs det att man har full koll på processerna och
verktygen. Viktiga framgångsfaktorer har varit att använda sig av färdiga standardprocesser, verktyg och mallar som finns
utvecklade av både SAP och Implema. Detta kortar ledtiden och ökar kvaliten i leveransen.

En annan viktig framgångsfaktor har varit att Sempers projektmedlemmar varit mycket engagerade och kunniga.

– Projektmedlemmarna hade från början en mycket hög motivation och kompetens. Och det har varit inspirerande att se motivationen
och kompetensen växa ytterligare under projektets gång, berättar Magnus Lönnqvist, projektledare på Implema.

Förutom stöd för Sempers dagliga hantering av försäljning, lager, inköp, ekonomi och tillverkning har projektet infört
stöd för mycket omfattande EDI trafik.

Exempelvis har Semper mot alla större dagligvarukunder i Sverige och Finland infört elektroniska gränssnitt för att hantera order, ordersvar och faktura. Semper har även infört EDI gränssnitt mot tredjepartslager. Ett VMI-gränssnitt hanterar alla EDI meddelanden i gränssnittet mot Sempers största leverantör för automatisering av hela försörjningsprocessen från prognos till faktura. Nytt prognossystem i SAP SCM har även införts i samband med driftstart.

Med införandet av SAP har Semper även fått en komplett BI lösning där både den strategiska och operativa verksamheten styrs med hjälp av rapportering från lager, inköp och försäljning.

Implementeringen ersätter tidigare affärssystem från Lawson (fd. Intentia).

Om Implema AB

Implema AB erbjuder ett helhetskoncept av SAP lösningar till medelstora företag. Våra kunder är både företag som vill nyimplementera SAP och företag som vill utveckla sin befintliga SAP lösning.

Med Implemas paketerade branschlösningar, baserade på SAP All-in-One, erbjuder vi snabba och kostnadseffektiva nyimplementeringar. Vi var pionjärer inom detta segment och har efter närmare 20 SAP nyinstallationer en unik position på den svenska marknaden.

I vårt helhetskoncept ingår förutom nyimplementeringar även tilläggsprojekt, paketlösningar, utbildning, support och drift.

Implema består av drygt 50 medarbetare med gedigen verksamhetsbakgrund och lång erfarenhet av SAP.

Företaget har huvudkontor i Bromma Stockholm och omsätter 65 miljoner SEK.

Mer information

Jörgen Aronsson

VD Implema AB

jorgen.aronsson@implema.se

+ 46 706 44 84 18

www.implema.se