Hemtex effektiviserar lagerstyrning med Implema och SAPs lösning för automatiserad butiks- och lagerpåfyllnad

StockholmHemtex AB och Implema AB har tecknat ett avtal för införandet av SAPs lösning för prognosticering och påfyllnad – SAP Forecasting and Replenishment.
Med förbättrad informationskvalitet och automatisering av lagerhanteringsprocesser effektiviserar Hemtex sina rutiner för butiks- och lagerpåfyllnad.

SAP Forecasting and Replenishment är ett avancerat system som prognosticerar och automatiserar hantering av lagernivåer i centrallager och påfyllnad i butik.

– Ökad lageromsättning i centrallagret och optimerade lagernivåer i varje butik kommer att innebära stora kostnadsbesparingar och bättre möjligheter att erbjuda rätt sortiment till rätt butik och rätt kund, säger Tommy Svensson, CFO på Hemtex AB.

Med avancerade verktyg och automatiserade lagerstyrningsprocesser kommer Hemtex att drastiskt förbättra prognosticeringen och därmed få en större precision i exempelvis erbjudandet av säsongsvaror.

SAP partner och ansvarig för Hemtex implementering är Implema.

– Vi valde Implema som partner för implementeringen eftersom vi i upphandlingsfasen snabbt fick stort förtroende för deras kompetens och förmåga att förstå vår verksamhet, berättar Anki Jansson, IT-chef på Hemtex.

– Då vi är inne i ett väldigt expansivt skede i utvecklingen av vår koncern, är vi också måna om att successivt öka utnyttjandet av den funktionalitet som SAP-systemet erbjuder. Utöver egen systemkompetens har vi behov av ökad tillgänglighet vad avser partners inom området. Implemas affärsidé att fokusera på medelstora företag ger oss dessutom en större flexibilitet ur ett IT perspektiv, menar Anki Jansson.

I första fasen av SAP implementeringen ingår stöd för hantering av Hemtex centrallager omfattande omkring 600 basartiklar. Fas två innebär utrullning till samtliga Hemtex butiker i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland och Polen.

För mer information kontakta

Implema AB, Björn Ödewing, Försäljningschef, mobil: 070 5949 276

e-post: bjorn.odewing@implema.se


SAP Svenska AB, Per Nilsson, Kundansvarig säljare, mobil: 073 8020 950

e-post: per.nilsson@sap.com


Hemtex AB, Tommy Svensson, CFO Hemtex, mobil: 070 2108 069

e-post: tommy.svensson@hemtex.se

Om Hemtex


Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 191 butiker, varav 139 i Sverige, 35 i Finland, 8 i Danmark, 8 i Norge och 1 i Estland. Av butikerna är 168 ägda av Hemtexkoncernen och 23 av franchiseföretag. Samtliga butiker utanför Sverige ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminrednings-produkter med tonvikt på hemtextil.


Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 30 april 2007 till totalt 1,5 miljarder kronor.

Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Om Implema AB


Implema AB erbjuder ett helhetskoncept av SAP lösningar till medelstora företag.


Med Implemas certifierade SAP All-in-One lösningar, erbjuder företaget snabba och kostnadseffektiva nyimplementeringar. Certifierade SAP All-in-One lösningar är paketerade branschlösningar baserade på SAP Business Suite.


Som pionjärer inom detta segment, har Implema efter närmare 20 SAP nyinstallationer, en unik position på den svenska marknaden. Med hundraprocentigt fokus på SAP erbjuder företaget förutom nyimplementeringar även tilläggsprojekt, paketlösningar, utbildning, support och drift.


Implema består av ett sextiotal medarbetare med gedigen verksamhetsbakgrund och lång erfarenhet av SAP. Företaget har huvudkontor i Bromma Stockholm och omsätter 70 miljoner SEK.

Implemas webbplats: www.implema.se

Om SAP Forecasting and Replenishment Solution


SAP Forecasting and Replenishment Solution, är ett modulärt system för en mer automatiserad butiks- och lagerpåfyllnads rutin, som kan integreras med egenutvecklade lösningar eller lösningar från annan tredjepartsleverantör.


SAP Forecasting and Replenishment Solution (SFR), ersätter ofta tidigare manuella beställningsrutiner hos företag som baserar sig på traditionell lagerinventering – med hjälp av streckkodsläsare. Lösningen innehåller prognosticeringsverktyg och verktyg för avancerade behovsberäkningar baserade på algoritmer utvecklade av en tredjepartsleverantör för detaljhandeln. Ett orderläggningssystem ingår även i lösningen.