Erasteel Kloster effektiviserar med SAP och Implema

StockholmStåltillverkaren Erasteel Kloster AB och Implema AB har tecknat avtal för införande av affärssystemet SAP. Övergången till SAP kommer att förbättra företagets information kring tillverkningsprocessen som löper genom två franska och tre svenska fabriker. Företagets medarbetare kommer även få tillgång till effektivare verktyg för beslutsfattande.

SAP implementeringen, som startar omgående, omfattar företagets tre svenska produktionsanläggningar i Söderfors, Vikmanshyttan och Långshyttan. Den första enheten är planerad att tas i drift i juni 2008. Utrullning till övriga två fabriker sker under hösten med driftssättning den 1 januari 2009.

– I samband med införandet av SAP kommer vi inom koncernen att förfina våra administrativa processer och få ett enhetligt sätt att arbeta. Detta kommer att öka kvaliteten på information kring hela vår industriella process, berättar Karl Åke Nyrén, projektledare för SAP implementeringen på Erasteel Kloster.

– Ledtiderna kommer att minska då beslutsfattandet decentraliseras som ett resultat av att medarbetare på alla nivåer i företaget får tillgång till relevant beslutsunderlag.

SAP partner ansvarig för implementeringen är Implema. Erasteel Kloster kommer att införa Implemas paketerade SAP Business All-in-One lösning för företag inom processtillverkning – Implema Industry Provider. Lösningen kommer att hantera Erasteel Klosters dagliga processer för tillverkning, ekonomi, kvalitet, lager, försäljning och inköp.

– Vi valde Implema som strategisk SAP- partner eftersom de visade sig ha mycket god förståelse för processtillverkning och för vår verksamhet som ståltillverkare. De kunde på ett enkelt sätt visa hur man kan omsätta Erasteel Klosters krav inom SAP, berättar Karl Åke Nyrén.

Implema har sedan tidigare en stark ställning och flera mycket lyckade projekt hos medelstora företag inom tillverkning och processindustrin.

– Vi på Implema är mycket stolta över att ha fått förtroendet att införa SAP hos Erasteel Kloster. Detta projekt kommer ytterligare befästa vår position som ledande leverantör av SAP till medelstora företag inom processtillverkning, säger Jörgen Aronsson, VD Implema AB.

Om Implema AB

Implema AB erbjuder ett helhetskoncept av SAP lösningar till medelstora företag. Våra kunder är både företag som vill nyimplementera SAP och företag som vill utveckla sin befintliga SAP lösning.
Med Implemas paketerade branschlösningar, baserade på SAP All-in-One, erbjuder vi snabba och kostnadseffektiva nyimplementeringar. Vi var pionjärer inom detta segment och har efter närmare 20 SAP nyinstallationer en unik position på den svenska marknaden.
I vårt helhetskoncept ingår förutom nyimplementeringar även tilläggsprojekt, paketlösningar, utbildning, support och drift.
Implema består av drygt 50 medarbetare med gedigen verksamhetsbakgrund och lång erfarenhet av SAP.
Företaget har huvudkontor i Bromma Stockholm och omsätter 65 miljoner SEK.