iStone samlar Lawson- och SAP-kompetens i nytt bolag

Värvar toppchefer från Lawson

StockholmFöretagsgruppen iStone med 110 anställda, startar upp ett nytt bolag med inriktning på SAP. Joakim Eresund, som kommer från en position som Service Director på Lawson, kommer att vara ansvarig för uppbyggnaden. I första steget kommer iStone att ha cirka 20 konsulter som fokuserar på försäljning och konsultation inom SAPs lösningar.

Redan i april kommer iStone att ha ett 20-tal certifierade SAP konsulter. Konsulterna kommer att ha en tydlig kompetens inom affärssystem, systemintegration och specifika branscher.

– Genom att kombinera vår erfarenhet av affärsprocesser och andra system med styrkan och bredden i världens mest kraftfulla affärssystem från SAP skapar vi ett konsultföretag med en unik kombination av kompetenser. När möjligheten att bygga denna verksamheten kom upp tvekade jag inte en sekund, säger Joakim Eresund, vd på iStones nya dotterbolag.

Redan från start står det nya bolaget väl rustat att hjälpa kunderna med hur man på bästa möjliga sätt implementerar och drar nytta av affärssystem. Satsningen på SAP innebär också att iStone-gruppen förstärker sitt fokus på ERP och verksamhetskompetens ytterligare.

– Många företag använder idag lösningar som bygger på både SAP och Movex/M3 vilket borde göra iStone till en mycket intressant partner, säger Joakim Eresund.

Parallellt med satsningen på SAP fortsätter iStone Rego investera i verksamheten kring M3/Movex.

– Det finns en mycket stor efterfrågan på tjänster inom hela ERP-branschen. Så samtidigt som vi adderar SAP-kompetensen fortsätter vi inom iStone Rego vår satsning på Lawsons system. Totalt för iStone betyder detta att vi blir ännu starkare när det gäller att hantera stora integrationsprojekt, säger Markus Jakobson, koncernchef för iStone med ett förflutet som Nordenchef på Intentia/Lawson.

Mattias Bolander är Sverigechef Midmarket på SAP och är mycket nöjd med iStones satsning.

– Sedan Lawsons uppköp har det funnits ett stort behov av SAP konsulter som förstått Intentias ofta kundunika installationer. Med iStones unika kombination av Lawson-, SAP- och branschkompetens kommer vi att kunna erbjuda kunder med blandade miljöer, samt alla de som byter ut Movex mot SAP, bästa möjliga stöd under processen, säger Mattias Bolander.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Bolander, Sverigechef Midmarket,SAP
mattias.bolander@sap.com
+46 (0)73 358 76 46

Joakim Eresund, vd
joakim.eresund@istone.se
+46 (0)70 54 51 024

Om iStone
iStone är en relativt nystartad företagsgrupp som bygger på några väletablerade och framgångsrika bolag tillsammans med ett antal nybildade bolag. Företagsgruppen omfattar idag fler än 110 medarbetare och är under stark tillväxt. Vår målsättning är att vara omkring 400 kunniga och motiverade medarbetare före år 2010.

Målet är att företagsgruppen skall utvecklas till att bli våra kunders självklara partner kring allt som har med deras affärssystem att göra.

Genom våra specialister och erfarna konsulter erbjuder vi våra kunder en gedigen erfarenhet, hög kompetens och ett stort engagemang inom våra kompetensområden kring affärssystemlösningar. Inom gruppen har vi såväl stor bredd som djup kompetens inom allt som rör affärssystem. Geografiskt finns vi idag i etablerade i de tre storstadsregionerna i Sverige, samt på ytterligare några orter.