SAP stärker CRM med integrerade kommunikationsverktyg

I nya SAP CRM 2007 knyts IP-baserade contact center ihop med all kundinformation

StockholmSAP AG (NYSE: SAP) förstärker nya SAP CRM 2007 med IP-baserad kommunikation för att ge företag och organisationer bättre verktyg och möjligheter att effektivisera sin affärs- och kundkommunikation. Med den nya modulen SAP Business Communications Management skapas en omfattande lösning med en rad nya funktioner som kan förbättra kundservicen och höja effektiviteten.

Med SAP Business Communications Management (BCM), som är en av de nya delarna i SAP CRM 2007, kan företag integrera sina kommunikationskanaler med alla processer och system som innehåller kundrelevant information. SAP BCM knyter ihop mobiltelefoni, e-post, SMS, Internet och andra kommunikationsverktyg i en gemensam lösning baserad på IP som helt ersätter traditionella telefonisystem. Med SAP BCM säkerställs också tillgängligheten till tjänster och personal oberoende av tid, lokalisering eller kontaktkanal. Lösningen finns både som tillval till SAP CRM 2007 och som en fristående applikation.

– Effektiv kommunikation är avgörande i kontakten med kunderna. Genom att sammanföra alla kommunikationskanaler till en integrerad del av CRM så kan organisationer öka kvalitén på kundservicen markant och samtidigt effektivisera kundservicearbetet, säger Magnus Clementson, försäljningsdirektör, SAP Business Communications Management i Norden.

Användargränssnitt med möjligheter för Web 2.0 och snabbare installation och konfiguration
– Nästa generation av CRM-applikationer kommer att anpassas för Web 2.0 med olika gränssnitt för att passa funktioner och användare inom såväl försäljning, marknad och kundservice. Det kommer också att vara möjligt att stödja en mängd andra användargränssnitt med starkt fokus på användarvänlighet och enkel konfiguration för olika slags användare. Dessutom blir det möjligt att enklare göra integrationer för att kunna skapa helhetslösningar som inkluderar alla processer för att passa användare inom både affärsverksamheten och IT, säger Ed Thompson, VP Distinguished Analyst, Gartner.

Den senaste lanseringen av SAP CRM har ett nytt och dynamiskt användargränssnitt (UI) som ger användarna tillgång till all relevant information på ett enkelt och intuitivt sätt för att kunna serva kunderna. Gränssnittet är dessutom anpassat för Web 2.0 och kan snabbt anpassas för behoven i olika användargrupper. All information och alla funktioner kan vidare skräddarsys utifrån individuella preferenser, vilket förenklar användningen. Därtill innebär flexibiliteten i gränssnittet stora tidsvinster i samband med installation och konfiguration.

– Med nya CRM minskar SAP klyftan mellan den nya användardrivna webben och mjukvara anpassad för affärsverksamheter. SAP CRM är på väg att göra CRM enkelt och kraftfullt för att skapa möjligheter för differentiering, innovation och snabbhet, säger Tomas Andersson, produktchef SAP Sverige.

Integrerad kommunikation och CRM tillför nya värden
Kommunikationsverktygen i SAP BCM omfattar en intelligent routing-funktion som styr ärenden till rätt team eller specialist, oberoende av var de är lokaliserade. Medarbetare som befinner sig på resande fot kan logga in i systemet från exempelvis en PC, en mobiltelefon eller en datortelefon. Det enda som krävs är en anslutning till Internet. Med integrering till SAP CRM 2007 blir också kundinformation tillgänglig för alla användare.

Kommunikationsverktygen kan också användas för att utforma och genomföra försäljnings- och telemarketingkampanjer. Med SAP CRM 2007 kan användarna dessutom segmentera sina målgrupper, ta emot beställningar och hantera ärenden, allt genom ett användargränssnitt.

För mer information, kontakta:
Magnus Clementson, försäljningsdirektör SAP BCM
Tel. 0709-909007
magnus.clementson@sap.com

Tomas Andersson, produktchef SAP Sverige
Tel. 08-587 700 00
tomas.andersson@sap.com