AB Tebeco installerar SAP Business One

StockholmTebeco har under början av 2008 upphandlat ett nytt affärssystem, SAP Business One. Valet stod mellan Microsofts Dynamics NAV och SAP Business One.
– Att valet föll på SAP Business One var en helhetsbedömning som vi gjorde av system, implementationspartner och lösning. I den jämförelsen kändes SAP Business One i kombination med Littlefish och deras lösning som det starkaste alternativet, berättar Gunnar Thornberg, VD på Tebeco.

Tebeco kommer i samband med implementationen att se över och effektivisera sina interna processer och rutiner.
– Med den tillväxt vi har haft under de senaste åren är detta en naturlig åtgärd för att på ett bra sätt anpassa vår verksamhet till de nya förutsättningar som har uppstått, förklarar Gunnar Thornberg.

Littlefish levererar också en helt ny teknikplattform för Tebeco´s IT-miljö.
– Vi bygger upp en IT-miljö baserad på servervirtualisering anpassad för det lilla företaget, säger Erik Wellander, systemkonsult på Littlefish. Huvudprodukterna i lösningen kommer från IBM och Novell.

Projektet startades i början av februari och planerad driftstart är i början av maj detta år.

AB Tebeco är ett gammalt Halmstadföretag, som sedan 1988 ingår i G & L Beijer-koncernen. Företaget arbetar med hög kunskap om sina kvalitetsprodukter. Detta kombinerat med hög leveranssäkerhet har gjort att Tebeco nått en stark position som leverantör till den svenska industrin. Den ursprungliga verksamheten, som riktade sig mot gjuteriindustrin, har idag breddats till följande produktområden; blästermaskiner, blästermedel, trumlingsutrustning samt gjuteriförnödenheter och utrustning för modelltillverkning. Företaget har 12 anställda och omsatte under 2007 61 miljoner kronor.