SAP lanserar online-verktyg för prisberäkning av lösningar till små- och medelstora företag

StockholmNu blir det lättare för mindre och medelstora företag att räkna ut kostnaderna för inköp och implementering av SAP Business All-in-One.
SAP introducerar ett nytt konfigurationsprogram i form av ett online-verktyg som snabbt tar fram ett individuellt kostnadsestimat för implementering av SAP Business All-in-One.

– Många har en bild av att SAPs system endast är till för stora koncerner och organisationer, vilket inte är sant. Vi kan hjälpa även de mindre och medelstora företagen att effektivisera verksamheten genom branschanpassade standardlösningar för det enskilda företagets behov, oavsett storlek, säger Mattias Bolander, Sverigechef SME, SAP Svenska AB

SAP Business All-in-One är SAPs lösning för små- och medelstora företag. Online-verktyget, eller konfiguratorn, är till för att underlätta kostnadsberäkningen för att köpa in och implementera SAP Business All-in-One-lösningar.

Med konfiguratorn får kunden själv, online, ange bransch, antal anställda, antal användare samt vilka moduler man vill ha med i lösningen. Kunden kan dessutom själv, utifrån behov, lägga till eller ta bort, till exempel, lösningar för reseräkningar, tidsregistrering etc. Ändringar i funktionalitet justerar kostnaden då dessa påverkar implementeringstiden. På samma sätt påverkas kostnaden för licenser, eventuell hårdvara och implementeringstid av antalet användare och anställda.

– Nu kan företaget enkelt, snabbt och kostnadsfritt se att våra lösningar är mycket lämpade för mindre och medelstora företag, inte bara vad gäller kvalitet och prestanda utan i allra högsta grad vad gäller kostnaden, säger Mattias Bolander.

Det är ofta svårt att på egen hand verifiera om en lösning täcker verksamhetens behov. Här kan företaget få stor hjälp av konfiguratorn. Den färdiga matrisen har en kort text bakom varje modul och om man önskar mer detaljerad information finns ytterligare information att tillgå. Med en länk till ett faktablad kommer man lätt åt en funktionslista för varje modul. Det är också lätt att ta fram scenarioöversikter för varje modul.

SAPs konfigurator riktar sig till företag inom tillverkande industrin och handelssektorn och är ett tidsbesparande verktyg då behovet av förstudier minskar.

– Många verksamheter lägger ner ansenlig tid på att göra förfrågningar och kravspecifikationer, men ofta har mindre och medelstora företag inte resurser i form av personal för att göra detta på egen hand, utan väljer att ta hjälp av externa konsulter. Konfiguratorn hjälper företaget att på egen hand skaffa information om kostnaden för SAP som affärssystem och kan spara mycket tid och pengar, säger Mattias Bolander.

Länk till konfiguratorn: www.sap.com/sweden/configurator

För ytterligare information kontakta:
Mattias Bolander, Sverigechef SME, SAP Svenska AB, tel. 073 – 358 76 46