Nytt unikt samarbeteSAP erbjuder universitetsstudenter obegränsad tillgång till SAP:s affärssystem

SAP Svenska AB inleder under årsskiftet 08/09 ett samarbete med nio svenska universitet. Studenterna får tillgång till SAP:s mjukvara i undervisningen. Detta görs inom ramen för SANTE Academy, en satsning för att lyfta in affärssystem som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen vid landets universitet och högskolor.

StockholmStudenterna vid nio av Sveriges största universitet får från och med vårterminen 2009 obegränsad tillgång till SAP:s affärssystem i undervisningen. Samarbetet innebär även att studenterna får tillgång till det världsomspännande universitetsnätverket SAP University Alliance– ett globalt samarbete mellan över 800 universitet i 30 länder som använder SAP:s mjukvara i undervisningen.

”Som marknadsledare har vi ett ansvar att se till att våra kunder får tillgång till personal med SAP-kompetens. Samarbetet ger oss dessutom möjlighet att bidra till att öka svenska studenters värde på arbetsmarknaden”, säger Mattias Bolander, Sverigechef Små och medelstora företag på SAP Svenska AB.

SAP:s affärssystem kommer framförallt att användas i universitetens kurser i företagsekonomi och data/systemvetenskap där studenterna ska få lära sig att förstå och hantera SAP:s mjukvara.

”Utöver tillgång till SAP:s affärssystem kommer våra bransch- och produktspecialister ge studenterna stöd i användningen av mjukvaran, och tillgången till SAP University Alliance kommer att öka samarbetet mellan universiteten. Det här projektet är väldigt viktigt för SAP och vi vill erbjuda studenterna alla resurser vi har”, säger Mattias Bolander.

Erik Verner, ekonomistuderande vid Handelshögskolan i Göteborg och som under hösten deltagit i en kurs via SANTE Academy på Centrum för Affärssystem säger:
”För ekonomistudenter är det idag svårt att hitta utbildningar inom IT, affärssystem och BI som fokuserar på det som är relevant för oss framtida användare, inköpare eller säljare av dessa systemlösningar.”

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet leder sedan 2005 ett initiativ för att öka verksamhetsnärheten inom akademisk undervisning. Detta görs bland annat inom ramen för SANTE Academy, en universitetsgemensam satsning på att lyfta in affärssystem som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen vid landets universitet och högskolor.

”Vi har jobbat sedan 2005, på direkt inrådan från det omgärdande näringslivet, med att förbereda våra studenter för roller där de agerar kompetenta användare och beställare av affärsstödjande IT. Införandet av SAPs produkter är ett mycket värdefullt tillskott. ”, säger Johan Magnusson, föreståndare vid Centrum för Affärssystem, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

De nio universiteten som genom SANTE Academy erbjuder sina studenter tillgång till SAP är: Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Umeå Universitet, Chalmers, KTH, Stockholms Universitet, Högskolan i Väst, Högskolan i Kristianstad, Växjö Universitet.

För att bevaka SAP-användarföretagens intressen är SAP Svenska Användarförening, (SAPSA) del i samarbetet mellan SANTE och SAP.

”Bland våra drygt 100 medlemsföretag ser vi att resursbristen av SAP-kompetens på marknaden är en viktig fråga. Vi är övertygade om att fler SAP-kunniga studenter kommer att påverka marknaden positivt för alla parter i längden”, säger Per Högberg på SAPSA.

För inblick i SAP University Alliance, vänligen följ länken;
http://www.sap.com/about/citizenship/education/universityalliances.epx

För ytterligare information:
Mattias Bolander, Sverigechef SME, SAP Svenska AB mobil: 0733-58 76 46,
mattias.bolander@sap.com

Johan Magnusson, föreståndare vid Centrum för Affärssystem, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tel. 031-786 2767,
Johan.magnusson@handels.gu.se

Erik Verner, ekonomistuderande Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tel. 0704-174561,
erik@verner.se

Per Högberg, Sekreterare SAPSA (SAP Svenska Användarförening), tel: 070 51 38 208
per.hogberg@sapsa.se

Om SANTE Academy
SANTE Academy är ett samarbete mellan Svenska universitet och högskolor med inriktningen på att tillsammans arbeta med utformningen av pedagogik som bättre förbereder studenterna för deras kommande yrkesliv. Detta görs genom att lyfta in affärssystem där studenterna får en möjlighet att praktiskt applicera sina teoretiska kunskaper på processer och i roller som de senare kommer att arbeta i. SANTE Academys medlemsuniversitet omfattar 124,000 studenter och mer än 15,000 lärare och forskare.