SAP skapar bättre förutsättningar för polisen

StockholmSAP presenterade i dagarna sin nya mjukvara, speciellt utvecklad för polis och myndigheter för att styra och underlätta samarbete och informationsdelning i efterforskningar och utredningsarbete. Den nya mjukvaran heter SAP Investigative Case Management och erbjuder helt nya möjligheter till ökad precision i utredningsarbetet – något som både kan förebygga brott samt också bidra till ett högre antal lösta brott.

SAPs nya mjukvara SAP Investigative Case Management (ICM) är speciellt utvecklad för att erbjuda polis och undersökande myndigheter möjligheten att effektivisera och underlätta utredningsarbetet och att kunna se till att resurserna används på bästa sätt.

– Vi är mycket stolta över SAP ICM. Flera polismyndigheter världen över använder redan våra lösningar för den offentliga sektorn och har utryckt stort intresse för SAP ICM. Polismyndigheterna behöver mer resurser att fokusera på deras viktigaste uppgift, nämligen att skydda och ge service åt medborgarna. SAP ICM kan erbjuda undersökande myndigheter är ett effektivt system som levererar det som behövs – exakt när det behövs, säger Anders Schyllert, Country Manager Large Enterprises SAP Svenska AB.

Polismyndigheter har ofta enskilda IT-system för varje avdelning av organisationen. Med SAP Investigative Case Management kan polisen implementera en kraftfull och integrerad plattform. En plattform som reducerar komplexiteten i många processer kopplade till utredningsarbete genom mindre administrativ börda och enkel tillgång till kritisk information.

– Den offentliga sektorn har ofta väldigt specifika och unika behov. SAP arbetar ständigt med utveckling av nya lösningar för den offentliga sektorn. SAP ICM är resultatet av många års nära samarbete med myndigheter och offentliga organisationer för att kunna leverera en produkt som verkligen skapar bättre förutsättningar för dessa specialiserade verksamheter, säger Anders Schyllert.

SAP Investigative Case Management innehåller bland annat; styrning av efterforskningsprocesser, ökad kunskapsspridning, användaranpassade verktyg som förenklar administration och ökad möjlighet till säkerhet, revision och skydd av känslig data.

För mer information om SAP Investigative Case Management, vänligen följ länken;
http://www.sap.com/sweden/InvestigativeCaseManagement

För ytterligare information kontakta:
Anders Schyllert, Country Manager Large
Enterprises, SAP Svenska AB
anders.schyllert@sap.com, Tel: 08-587 72 578