Affärssystem ska hjälpa Nordens försvarsmakter att effektivisera

StockholmDe fyra försvarsmakterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland har alla valt SAPs standardsystem, SAP for Public Sector, för att effektivisera sin verksamhet. Framförallt är det HR, ekonomi och logistik som ska samordnas för resursoptimal ledning och styrning.

Försvarsmakten i Danmark började implementera SAPs system redan 1998 och hade alla lösningar på plats sommaren 2004. I Sverige har implementeringen just inletts.

– Det kan vara komplicerat att installera ett standardsystem, men det är värt besväret. Vi hade tidigare nästan 100 olika system och majoriteten av dessa ersätts nu av ett SAP-system. Det har inneburit att vi fått en helt annan överblick och struktur på våra förband med tillhörande personal och materiel och idag är vi helt beroende av SAP, säger Tony Lindemann Bøgh, Affärsområdesansvarig Enterprise Resource Planning, Försvarsmakten i Danmark.

Den specifika SAP-lösning som försvarsmakterna använder heter DFPS (Defense & Public Security) och har utvecklats specifikt för försvars- och säkerhetsorganisationer tillsammans med försvarsmakter världen över. Med hjälp av DFPS får försvarsmakterna på ett helt nytt och mycket enklare sätt kontroll över resurser och kostnader kopplade till såväl den stående organisationen som till temporära övningar och insatser. Myndigheten kan också snabbt få tillgång till kvalitetssäkrad information för rapporter, analys och resultatrapportering. Detta kopplas samman med en Enterprise portal (EP) som bland annat innehåller egenadministration, chefsadministration, resebeställningar och hantering av inköp.

– Försvarsmakterna är en väldigt intressant kundkategori med tydliga krav på sitt systemstöd. Standardutvecklingen har fungerat mycket bra, säger Anders Schyllert, Country Manager Large Enterprises SAP Svenska AB.

Andra länder där försvarsmakten valt SAP som systemleverantör är Tyskland, Holland, Portugal, Slovenien, USA, Kanada, Nya Zeeland och Singapore. Total har SAP över 3600 kunder inom Public Service världen över och SAP har sedan 20 år tillbaka arbetat med systemutveckling inom offentlig sektor och idag finns plattformen anpassad till ett flertal olika branscher inom offentlig verksamhet.

För ytterligare information om SAP for Public Sector:
www.sap.com/publicsector/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Schyllert, Country Manager Large Enterprises, SAP Svenska AB
anders.schyllert@sap.com,
Tel: 08-587 72 578