ICA Norge satsar på SAP

StockholmRimi Baltic, som är en del av ICA-koncernen, har under en längre tid använt sig av SAP med goda resultat. Baserat på denna erfarenhet, men anpassat till lokala affärsbehov, tas SAP i bruk också av ICA Norge.

– För att möta ICAs affärsmål 2009 – och framöver – är vi avhängiga en förenkling av våra grundläggande affärsprocesser och affärskontroller. Tiden är nu mogen för att ersätta flera av våra existerande system. Baserat på Rimi Baltics positiva erfarenheter har vi valt att satsa på SAP, säger Ton Nolet, vd ICA Norge.

ICA utgör med sina 650 butiker den fjärde största aktören på dagligvaruhandelsmarknaden i Norge.

– Vi är glada och stolta att ICA Norge beslutat sig för att använda lösningar från SAP i sitt förändringsarbete. Detta understryker den trend vi ser i marknaden att företag inom detaljhandeln i en allt snabbare takt anammar standardsystem för sina kärnprocesser, säger Tomas Andersson, Nordisk försäljningschef för detaljhandeln på SAP.

För ytterligare information kontakta:

Bjørn Takle Friis, Informationsdirektör ICA Norge

Tel: +47 90164138

Tomas Andersson, Nordisk försäljningschef för detaljhandeln på SAP
Tel: 0702 662 604