Gycom inför gemensam CRM lösning för alla nordiska säljbolag

StockholmGycom ersätter sina befintliga CRM system med en koncerngemensam SAP CRM lösning. Den nya CRM lösningen ska öka transparensen av kundrelaterad information vilket ska leda till bättre kundsupport och ökad försäljning. Ansvarig för projektet är Implema.

Gycom marknadsför och distribuerar elkomponenter på den nordiska marknaden genom egna säljbolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Håkan Svärd, IS/IT Chef på Gycom, berättar:

– Ledordet är integration. Vi har tidigare arbetat med olika CRM system. Med SAP CRM får hela koncernen en gemensam kundbas med full transparens mellan kunder, försäljning, produkt och support. På sikt räknar vi med att det ska förbättra kundsupporten och öka försäljningen till befintliga såväl som nya kunder.

Projektet innefattar full integration mot SAP ERP (Enterprise Resource Planning), SAP BI (Business
Intelligence) samt Microsoft Outlook och ska löpa under åtta veckor med driftssättning i början av maj.

– Vi har arbetat med Implema i snart tio år. Eftersom samarbetet på ERP sidan fungerat utmärkt var det naturligt för oss att ge Implema i uppdrag att även implementera vår SAP CRM lösning, säger Håkan Svärd.

Gycom omsätter 550 miljoner kronor och har 140 anställda. Huvudkontor ligger i Täby Stockholm. Företaget använder SAP sedan 2001 då de implementerade Implemas SAP Business All-in-One lösning för handel och grossistföretag.