SAP och SAP:s användarföreningar (SUGEN) enas kring gemensam lösning för SAP Enterprise Support (ES)

SAP och SUGEN, den globala användarföreningen som består av 12 av SAP:s viktigaste användargrupper, tillkännager nu en uppgörelse kring en specificerad lista med nyckelindikatorer för att mäta användarvärdet av SAP Enterprise Support.

Stockholm– SAP är mycket nöjda med den lösning som vi har kommit fram till tillsammans med användarföreningarna. Vi är övertygade att detta kommer skapa tydlighet och transparens gällande både kundvärde samt hur vårt supportavtal är prissatt, säger Anders Schyllert, Landschef SAP Svenska AB.

SAP och SUGEN har tillsammans tagit fram SUGEN KPI Index som ska mäta och verifiera värdet och utvecklingen av SAP Enterprise Support. SUGEN KPI Index samlar nyckelindikatorerna från fyra stora kategorier som representerar huvudsakliga drivkrafter i kundernas affärsverksamhet. Dessa drivkrafter definierades efter gemensamma diskussioner med kunderna och är:

  • Affärskontinuitet
  • Förbättring av affärsprocesser
  • Skyddande av investeringar
  • TCO – Total Cost of Ownership

– Detta kommer att hjälpa oss användare, eftersom det gör det möjligt för oss att få ett verktyg som kan mäta investeringarna i supportfunktioner och koppla det till vilket värde som dessa funktioner sedan genererar, säger Per Högberg, vice ordförande i SUGEN.

Den nya uppgörelsen behandlar även den diskuterade prishöjningen av supportavtalen. Tidigare kommunicerades planer om att introducera prishöjningen under fyra år, men enligt den nya överrenskommelsen ska prishöjningen ske under en 7-årsperiod. Dock endast om värdet i SAP Enterprise Support-avtalen realiseras enligt de KPI:er som fastställts tillsammans med användarföreningarna. Målsättningen är att varje höjning ska vara 3,1 procent per år.

För ytterligare information kontakta:
Anders Schyllert, Country Manager Large
Enterprise, SAP Svenska AB
Mobil: 073 – 358 75 78
Mail: anders.schyllert@sap.com

Per Högberg, vice ordförande SUGEN, ledamot i SAPSAs styrelse
Mobil: 070 – 51 38 208
Mail: Per.Hogberg@C-Business.se