Nordiska företag bildar användargrupp för EA & BPM

Fler och fler företag satsar på Enterprise Architecture (EA) och Business Process Management (BPM) och behovet av en neutral, gemensam plattform för att utbyta erfarenheter har ökat. 40 av nordens största företag har därför tillsammans bildat en användargrupp för EA & BPM med SAP som värd och initiativet har redan visat sig framgångsrikt.

StockholmDen nya användargruppen för EA & BPM startade sitt arbete på SAP i Danmark innan sommaren, där de 40 grundarna (inkl. Volvo, Vattenfall, LEGO, Danske Bank, Arla Foods och Statkraft) träffades för att diskutera utmaningarna med EA, BPM och SOA i den komplexa infrastrukturen bland dagens företag. Feedbacken från deltagarna var så positiv att SAP i samverkan med deltagarna bestämt sig för att göra den nordiska användargruppen för EA & BPM permanent.

Målet med användargruppen är att deltagarna vill nå en närmare samverkan mellan affärs- och IT-verksamhet, samt ge en högre kapitalavkastning (ROI) och ett bättre affärsresultat riktat direkt till företagens resultat.

“Det finns ett stort behov av kunskap bland IT-chefer kring hur man bäst använder Enterprise Architecture, BPM och SOA för att kunna sätta upp riktlinjer för en förbättrad affärssupport. Med den nya användargruppen har vi skapat en ny spelplan för företagen och förhoppningsvis också utbyte av ny kunskap under processen”, säger Anders Schyllert, Country Manager Sweden.

Ett av de 40 företag som tog upp behovet av en nordisk användargrupp för EA & BPM var Danske Bank Group. Företaget har sedan slutet av 1980-talet arbetat aktivt med att praktiskt implementera både BPM och SOA för att få en stabil grund att stå på för sin strategiska expansion, utveckling och för att maximera kapitalavkastningen för koncernen.

“Danske Bank har kommit väldigt långt med att implementera BPM och SOA, både i våra affärsutvecklande modeller och på koncernens IT-arkitektur internationellt. Den nya nordiska användargruppen för EA & BPM är en väldigt bra möjlighet att inspirera och att bli inspirerad kring ytterligare implementering av SOA på koncernnivå”, säger Peter Schleidt, it-chef på Danske Bank Group.

Konceptet med den nordiska användargruppen har visat sig vara en sådan succé att SAP nu ser över möjligheter att utveckla idén världen över. Nästa steg är en användargrupp i Tyskland och en i Singapore under senare halvan av 2009. Under 2010 kommer även USA att starta en användargrupp för EA & BPM. Det slutliga målet är att göra användargrupper för EA & BPM i världen till SAPs största och starkaste grupp med cirka 1000 medlemmar från världens största företag.

”Vi vill att användargrupper för EA & BPM har sina egna evenemang där man fokuserar på EA, BPM och SOA, och inte andra ämnen som funktioner och features som tas upp på SAPPHIRE eller SAP WorldTour. Företag från hela världen kan närvara och dela med sig av sina erfarenheter – för att lära sig av varandra hur man på olika sätt kan hantera IT”, säger Anders Schyllert, Country Manager Sweden.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Schyllert, Country Manager Sweden, SAP Svenska AB
anders.schyllert@sap.com, Tel: 08-587 72 578