Business Intelligence är det nya vapnet mot svininfluensan

StockholmKampen mot svininfluensa (H1N1) har blivit digital. Nu förlitar man sig på Business Intelligence för att lära sig mer om sjukdomen. Genom att analysera och kartlägga spridningsmönstret av svininfluensan kan vårdgivare ligga steget före.

Rädslan för en global svininfluensapandemi har fått världens hälsoorganisationer på tårna. I USA har man gått ett steg längre och förlitar sig på Business Intelligence. Genom att samla in data från 1,2 miljoner patienter årligen för övervakning och kartläggning av svininfluensan och dess symtom kan hälso- och sjukvården uppmärksammas så snart förändringar sker i samband med sjukdomen.

Det är Emergency Medical Associates (EMA) i USA, vilket omfattar New Jersey, New York och Pennsylvania, som är anslutna till SAP BusinessObjects Business Intelligence-lösningar för ett modernt varningssystem som kan ge bättre förståelse och stöd i kampen mot svininfluensan.

EMA:s SAP BusinessObjects Business Intelligence-lösning analyserar data från 1,2 miljoner patienter från tre stater årligen, och levererar 300 dagliga rapporter och 1300 månadsrapporter. Dessa rapporter med data kan anställda sedan använda för att övervaka influensan regelbundet. Genom informationen kan vårdgivarna anpassa sina resurser och se till att det alltid finns rätt beredskap och bemanning om ett större utbrott skulle ske.

Mattias Bolander, tillträdande nordisk chef för SAP BusinessObjects, säger att användningen av BI för att bevaka svininfluensan är ett bra exempel på hur IT kan användas inom vården:

– Lösningen som EMA använder är ett spännande exempel på hur IT kan användas som verktyg för att hantera socialhälsa. Det finns ett antal områden inom vården där man kan använda beslutsstöd som ett strategiskt verktyg för att lättare kunna analysera stora mängder data. Därigenom skapar man en mer effektiv och mer innovativ lösning än idag. I takt med att vår omvärld blir mer global och föränderlig ställs också högre krav på att snabbt kunna fatta väl underbyggda beslut, inte minst i Norden och Sverige.

Fakta om EMA-lösningen:

  • Med lösningen kan EMA noggrant följa svininfluensans spridning och varna de berörda organisationerna i tid.
  • Lösningen kan hjälpa EMA:s personal att få en geografiskt och demografiskt inblick i hur svininfluensan spridit sig och anpassa sina resurser i linje med de områden som påverkas mest enligt analysen.
  • Med SAP BusinessObjects Xcelsius datavisualiseringsdashboard kan EMA spåra mönster för influensainfektionen och mäta antalet smittade patienter månadsvis samt avläsa hur länge infektionen varar etc. (det finns totalt 27 olika EMA dashboards)
  • Läkare inom EMA-närverket har tillgång till information i realtid i och med de 300 dagliga rapporterna samt 1300 månadsrapporterna.
  • Lösningen analyserar data från 1, 2 millioner patienter årligen.

Se video av lösningen här: http://www.sap-tv.com/swine-flu-preparing-for-the-worst/4723

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Bolander, tillträdande nordisk chef SAP BusinessObjects
Mobil: 0733-58 76 46
Mail: mattias.bolander@sap.com