SAP utvecklar supportmodell och behåller 2009 års prisnivåer för SAP Enterprise Support

SAP presenterade nu en utvecklad och skalbar supportmodell som ger kunder fler valmöjligheter. Det nya erbjudandet innefattar SAP Enterprise Support-tjänster och SAP® Standard Support som tillval, vilket möjliggör att kunder nu kan välja det alternativ som på bästa sätt svarar upp till deras behov. SAP meddelar även att de kommer att behålla 2009 års prisnivåer för SAP Enterprise Support under 2010.*

Stockholm“Den skalbara modellen för underhåll ger kunderna utökade valmöjligheter i SAPs supportmodell”, säger Nils Niehörster, branschanalytiker på RAAD Research. “Genom att erbjuda olika supportalternativ, förenkla prisstrukturen och ge en högre grad av förutsägbarhet i budgetplaneringen, hjälper SAP sina kunder att fatta beslut grundade på sina affärsbehov.”
Även SAPs användarförening SUGEN är positiva till den nya supportmodellen.
“Genom att utöka sin portfölj erbjuder nu SAP det val som kunderna förväntar sig.” säger Per Högberg, vice ordförande SUGEN och ledamot i SAPSAs styrelse. “SAP Enterprise Support förblir det främsta sopportavtalet på marknaden i takt med att kunder som deltar i utvecklingsprogrammet samt övriga kunder förstår värdet.”

Utökade valmöjligheter för skräddarsydd service
Både befintliga och presumtiva SAP-kunder kan nu välja nivå på den globala IT-supporten de får från SAP. SAP Standard Support innefattar bland annat uppdateringar, problemlösning, kunskapsöverföring och kvalitetsstyrning för att se till att IT-landskapet håller sig stabilt och uppdaterat. För kunder med ytterligare supportbehov erbjuder SAP tilläggssupport som till exempel SAP® MaxAttention™-support eller SAP® Safeguarding-tjänster.
SAP Enterprise Support, den branschledande proaktiva supporten, erbjuder alla delar inom SAP Standard Support och fokuserar dessutom på affärskontinuitet, förbättring av affärsprocesser, investeringsskydd och lägre totalkostnad för drift genom att hjälpa kunder att öka effektiviteten och sänka systemets ”ner-tid”. Dessa supporterbjudanden tillhandahålls genom SAP Active Global Support (AGS).
“SAPs nya supportmodell är en direkt respons på de många diskussionerna vi har haft med våra kunder och våra användargrupper, säger Anders Schyllert, Country Manager Large Enterprise, SAP Svenska AB. “Vi har tagit till oss synpunkter och förslag från kunder i Sverige och världen över. Som ett resultat kan vi nu presentera ett supportalternativ som svarar upp till våra olika kunders vitt skilda behov, samtidigt som vi fortsätter att ge kunder ett stort värde och full transparens genom SAP Enterprise Support”.
* Kunder med nuvarande avgifter som är lägre än de som SAP etablerat under 2009 kan komma att höjas i enlighet med deras kontrakt

För ytterligare information kontakta:
Anders Schyllert, Country Manager Large Enterprise, SAP Svenska AB
Mobil: 073 358 75 78, Mail: anders.schyllert@sap.com