SAP förvärvar Sybase, Inc.

StockholmFörvärvet är ett strategiskt steg för att snabba på tillgängligheten för SAP® Solutions på olika mobila plattformar. De lösningar som nu blir möjliga kommer att hjälpa företagskunder att hantera och analysera affärsinformation oavsett vilken plattform de använder.

”Förvärvet har skett genom vårt dotterbolag SAP America, Inc. och ger både oss och Sybase möjlighet att integrera lösningar för alla former av “trådlös affärsverksamhet”, säger Anders Schyllert, Sverigechef för SAP. ”I korthet ger tillgången till mobila plattformar kunderna möjlighet att hantera stora mängder av data samtidigt som dessa är tillgängliga för ett snabbt, mobilt beslutsfattande.”

För både SAP och Sybase innebär affären ett flertal synergier. Dels kan SAP nu ännu snabbare göra sina produkter tillgängliga även på mobila plattformar, dels också skapa ett högre användande av existerande lösningar där dagens SAP-kunder får en högre tillgänglighet till sina data. Vidare kan Sybase mobila lösningar koppla samman alla former av applikationer och data (både SAP och andra lösningar) oavsett om de används i stationära nätverk av datorer eller i smartphones. Samgåendet ger slutligen alla SAP-kunder tillgång till Sybase meddelandenätverk som idag når fyra miljarder mobilanvändare.

Genom tillgången till SAPs In-Memory Technology kommer Sybase att kunna förbättra sina analysprocesser samt att ge fler kundgrupper tillgång till den process- och analyskunskap som Sybase utvecklat inom finanssektorn.

”Genom förvärvet av Sybase kommer våra applikationer bli tillgängliga för miljontals mobila användare”, säger Anders Schyllert. ”Marknaden får nu världens bästa affärssystem tillsammans med den mest kraftfulla mobila infrastrukturen.”

Samtliga produkter hos både SAP och Sybase, som fortsätter att arbeta under samma varumärke, kommer fortsatt att stödjas framöver som planerat. Däremot kommer ett flertal produkter att anpassas för att dra nytta av de nya möjligheter som finns tillgängliga genom kombinationen av de båda företagens tekniker.

”Mobila enheter som exempelvis dagens nya smartphones har snabbt blivit ett vanligt sätt att interagera med affärsapplikationer oavsett om det är en fabrikschef, butikschef eller en säljare på fältet”, säger Anders Schyllert. ”Vi ser en fortsatt trend i och med att dagens telefoner alltmer närmar sig datorer, både i kraft och kapacitet. Genom de integrationsmöjligheter vi nu skapar underlättar vi också utvecklingen av morgondagens smarta applikationer.”

Läs hela pressreleasen på den här länken:

http://www.sap.com/about/newsroom/press.epx?pressid=13202

För ytterligare information kontakta:

Anders Schyllert, landschef, SAP Svenska AB

Telefon: 08-587 72 578

Mail: anders.schyllert@sap.com