Landstinget Västmanland väljer beslutsstöd från SAP för högre effektivitet

StockholmLandstinget Västmanland väljer SAP BusinessObjects för att skapa en landstingsgemensam plattform för rapportering och analys samt för att möta dagens och morgondagens behov av verksamhetsuppföljning. Det nya systemet ska vara på plats under slutet av 2010.
Under sommaren och hösten 2009 har Landstinget Västmanland genomfört pilotprojekt med SAP BusinessObjects på Division Medicin. Efter utvärdering av pilotprojektet har nu Västmanlands Landsting bestämt sig för att införa SAP BusinessObjects på alla verksamheter inom landstinget.

Implementering och integration av lösningen kommer att ske etappvis och målsättningen är att ha integrerat landstingets 13 befintliga system vid slutet av året. Bland annat kommer SAP BusinessObjects-lösningen att hantera rapportering och data från ett antal skilda funktioner; ekonomi, operationsplanering, labb och HR.

“Huvudanledningen till att vi väljer SAPs lösning är för att vi vill erbjuda snabbare och bättre service till verksamheten, samt förstärka våra möjligheter till uppföljning. I och med det nya systemet kommer verksamheten att ha tillgång till, samt möjlighet att ta fram, korrekt information och rapporter i ett enhetligt format. Vidare är lösningen mycket användarvänlig och kräver få utbildningsresurser”, säger Anette Narving, projektledare Landstinget Västmanland.

SAP BusinessObjects valdes eftersom lösningen erbjöd användarvänlig och bred funktionalitet för hela verksamheten.

”Inom offentlig sektor är det vanligt att ha ett antal verksamhetssystem för skilda delar av verksamheten. Med beslutsstöd från SAP BusinessObjects möter vi ett ökande behov inom landstingen av starkare integration mellan systemen för att få bättre översikt, snabbare processer samt smidigare uppföljningsmöjligheter”, säger Anders Flodin, försäljningsansvarig för kommun och landsting på SAP.

För ytterligare information kontakta:

Anders Flodin, försäljningsansvarig för kommun och landsting, SAP Svenska AB

Mobil: 0733 587 590, Mail: anders.flodin@sap.com