SAP har Sveriges kommuner och landsting i siktet

StockholmSAPs partners Atea och PC-WARE ingår numer i Kommentus ramavtal för upphandling av IT-relaterade produkter och tjänster. Detta innebär att Sveriges kommuner och landsting nu lättare kan upphandla SAPs lösningar.

Kommentus ger stöd vid inköp och upphandling inom offentlig sektor och Atea och PC-WARE, som båda erbjuder hela SAPs produktportfölj, har nu tecknat ramavtal med Kommentus som leverantörer av programvara.

”Kommuner och landsting får genom ramavtalet enklare tillgång till SAPs lösningar, eftersom många väljer att upphandla it via Kommentus. Detta är ett viktigt steg för SAP i och med vår målsättning att växa inom den offentliga sektorn i Sverige.” säger Anders Flodin, försäljningsansvarig för kommun och landsting på SAP Svenska AB.

SAP har ett antal lösningar som är specifikt utvecklade för den offentliga sektorn för till exempel HR, ekonomi och beslutsstöd. En kommun som redan använder sig av SAPs lösningar är Kristianstads kommun. De har under de senaste åren integrerat nio förvaltningar i ett och samma system för bland annat rapportering.

”Vi använder SAPs lösningar framför allt som verktyg för uppföljning och som ett forum för rapporter av olika slag inom exempelvis ekonomi, personal och verksamhet. Nu kan cheferna lita på att siffrorna de får fram är aktuella och riktiga.” säger Kristian Göstasson, controller på Kristianstads kommun.

Kommentus nya ramavtal gäller framtill 2012 med möjlighet till förlängning på två år.

För ytterligare information kontakta:

Anders Flodin, försäljningsansvarig för kommun och landsting, SAP Svenska AB

Mobil: 0733 587 590

Mail:anders.flodin@sap.com