Datema och Repona ingår ett samarbete kring försäljning av programvara och tjänster av SAPs affärssystemlösningar.

StockholmBåda företagen har ett starkt fokus på affärssystem och kommer främst att komplettera varandra gällande kompetens, lösningar och försäljning inom SAP området. Repona som idag är ett rent konsultbolag med SAP specialister kompletterar Datemas satsning på paketerade SAP lösningar för små och medelstora företag samtidigt som Repona genom Datema kan nå ut till nya kunder och ta till vara den unika kompetens Reponas konsulter besitter avseende SAP-installationer.

”Tillsammans med Repona får vi en utökad kompetensbredd och djup kring SAP vilket stärker oss ytterligare inom affärssystemområdet säger Datemas VD, Erik Larsen.

”Datema har länge arbetat med nyförsäljning och implementering av affärssystem. Vi har sedan många år en stor erfarenhet med konsutling av SAP All-in-one projekt med en bred och djup kompetens som gör att vi tillsammans utgör en perfekt matchning” säger Reponas VD, Hans Montelius.

”Repona har funnits många år på den Svenska marknaden som en duktig SAP partner och har mycket erfarenhet av marknaden för små och medelstora företag, framförallt i Sveriges södra delar. Nu har Repona och Datema funnit varandra och jag är övertygad om att dom kompletterar varandra riktigt bra.” – Mats van Halteren, Partner ansvarig på SAP Svenska AB

Datema
Datemas affärsidé är att förbättra rutiner, rationalisera affärsprocesser och öka konkurrenskraften hos våra kundföretag. Vårt fokus är affärssystem och mobilitetslösningar för små och medelstora företag där vi innehar en bred och djup kompetens. Ett 50-tal applikationskonsulter och IT-specialister med lång branscherfarenhet utgör stommen i vår verksamhet.

Med verksamhet i Sverige och i Norge omsätter Datema för närvarande ca 90 miljoner kronor på årsbasis. Vi hjälper idag upp mot 300 företag per år med tjänster och processer kring affärssystem, outsourcingtjänster och teknisk drift. Inom den Mobila sidan är Datema bland de ledande i Norden med fler än 250 kunder.

För oss står kunden i fokus och vi levererar våra tjänster under devisen:

  • Personligt & Enkelt
  • Uppriktigt Smart
  • Framåtdrivet

www.datema.se

Repona
Repona är ett självständigt konsultbolag med 100 % fokus på tjänster kring SAPs produkter. Vi har specialiserat oss på SAP ERP, NetWeaver och systemförvaltning. Idag är vi trettio personer med en snitterfarenhet av SAP på över tolv år. Våra konsulter förstår affärsverksamhet och har djup kunskap om SAPs system. Vi tar gärna ansvar för allt från mindre utvecklingsprojekt till hela SAP-installationer.

Som konsulter behärskar vi

  • ekonomi och finans
  • logistik, vi hanterar hela Supply Chain Management-delen av SAP
  • programmering och NetWeaver.

Repona

  • håller högsta kvalitet vad gäller SAP-konsulting
  • har ett mycket gott namn på marknaden
  • är ett bra företag att arbeta för
  • är främst på SAP-systemförvaltning.

www.repona.se