SSAB rullar ut SAP Business One globalt

StockholmStåltillverkaren SSAB väljer att rulla ut SAP Business One på 15 platser runt om i världen och det fullständiga projektet planeras stå färdigt under 2011. I dagsläget har SAP Business One gått live på två platser hos SSAB – i Pittsburgh och i Singapore. Målet med utrullningen är att öka transparensen i den globala verksamheten.

SSAB är en av världens ledande producenter av högkvalitativt stål och är verksamt på samtliga kontinenter med cirka 8500 anställda i 45 länder. SSAB producerar cirka 6 miljoner ton stål om året och exporterar sina produkter till över 50 länder. SSAB har affärssystem och andra infrastrukturlösningar från olika leverantörer, bland annat från SAP.

”Vi ser utrullningen av affärssystemet Business One som ett bra komplement till vår globala ERP-strategi. Vi har en komplex och stor verksamhet med krävande produktionsprocesser och en omfattande säljorganisation spridd över hela världen. Vår målsättning är att öka produktionsvolymen samt öka antalet nischade produkter. I och med detta behöver vi öka insynen, kontrollen och jämförbarheten i de interna systemen ytterligare. Därför väljer vi SAP för att hjälpa oss med en ny infrastruktur”, säger Johan Bergsten, Koordinator SAP Business One, SSAB.

SAP har arbetat med SSAB under många år. SAP har nu fått uppdraget att implementera SAP Business One på ett stort antal av SSABs verksamheter världen över.

”SAPs Business One-system kommer att implementeras separat som ett mini-ERP på ett antal av SSABs verksamheter världen över. Systemen är enskilda men självklart fullt kompatibla med varandra. SSAB kommer att kunna samla all företagsinformation i en enda databas. Detta innebär att ledning och medarbetare alltid har tillgång till all aktuell information som kan ligga till grund för välinformerade beslut”, säger Erik Leppänen, IT Director EMEA, SSAB.

”SAP Business One är en heltäckande applikation som eliminerar behovet av separata installationer och integrering av olika moduler. Lösningen erbjuder flexibilitet där företag kan välja att samordna mer eller mindre hela verksamheten, säger Jens Bager, Country Sales Manager SME, SAP”.

SAP Business One är utformat för att hantera försäljning, lagerhållning, inköp, drift och redovisning i ett och samma system.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bergsten
Koordinator SAP Business One, SSAB
+46 70 525 6929
johan.bergsten@ssab.com

Jens Bager
Country Sales Manager SME, SAP Sverige
+45 292 332 30
jens.bager@sap.com

Cathrine Thaning
Kommunikationschef, SAP Norden
+47 4168 1740
cathrine.thaning@sap.com

Om SAP
SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och erbjuder lösningar och tjänster för företag i alla storlekar världen över. SAP kan tillgodose specifika krav på kärnprocesser inom totalt 25 branschlösningar. Idag använder över 102 500 kunder i fler än 120 länder SAPs lösningar. SAP är listat på börsen i Frankfurt och på NYSE.

SAP BusinessObjects underlättar för företag i alla storlekar genom att sammanföra människor, information och verksamheter. SAP BusinessObjects erbjuder företag öppna, heterogena lösningar inom Business Intelligence; Information Management, Governance, Risk & Compliance och Enterprise Performance Management.
Mer information: www.sap.com och www.sap.com/sweden