Ny utbildning i Sverige inom mobil applikationsutveckling

För första gången anordnas nu en utbildning i Sverige som är speciellt inriktad på mobil applikationsutveckling med hjälp av Sybase Unwired Platform (SUP). Kursen vänder sig till utvecklare som vill ta fram appar som ska användas på en rad olika mobila plattformar.

Kursen ”Sybase Unwired Platform Mobile Application Development” hålls under fyra dagar. 

På agendan finns bland annat:

  • Device Application Dedesign (DAD) – användargränssnitt
  • SOAP Web Service och REST Web Service MBO Development
  • Systemintegration med SAP, Sybase osv.
  • Distribuera applikationskod till olika mobila enheter
  • Hantering av Unwired Server med hjälp av Sybase Control Center (SCC) 

För mer information och anmälan, besök http://www.sybase.se/support/education.