Ericsson får innovationspris av Sybase

Ericsson är en av mottagarna av innovationspriset Sybase Innovator Awards 2011 för sin produkt Ericsson Network IQ. Priset delas ut varje år till företag som på bästa sätt dragit nytta av teknik från Sybase för att skapa egna smarta produkter och utveckla sin egen verksamhet. Prisceremonin ägde rum under användarkonferensen Sybase TechWave i Las Vegas, USA. 

Bland de övriga vinnarna fanns Citizenship and Immigration Canada (CIC), NTT Data Corporation och Mekorot.

– Det är mycket glädjande att få lämna ett innovationspris till just Ericsson. Med vår databas Sybase IQ som grund har de tagit fram en egen produkt som i dag används över hela världen av Ericssons kunder för att hantera och analysera stora datamängder kostnadseffektivt, säger Hardy Nelson, vd för Sybase i Norden och Benelux.

I dag använder över 200 operatörer Ericsson Network IQ (ENIQ) för att hantera prestandan i sina mobilnät. En av huvudkomponenterna i ENIQ är databasen Sybase IQ som används för att lagra väldigt stora datamängder som kontinuerligt samlas in från nätverken.

Den kolumnbaserade databasen är optimerad för att snabbt kunna ta fram data till rapporter. Det gör att Ericsson Network IQ är väldigt flexibel och mycket effektiv plattform för s.k. performance management.

Håkan Eriksson, Ericssons CTO, kommenterar ENIQ och Sybase IQ så här i en video: http://www.youtube.com/watch?v=k6TWSFpdlgE

Övriga vinnare av Sybase Innovator Awards 2011

  • Citizenship and Immigration Canada (CIC) skapades för att koppla samman olika immigrationstjänster med andra myndighetsfunktioner för medborgarregistrering, utlandsstudenter, besökare, flyktingar osv. CIC har använt Sybase Adaptive Server Enterprise och Replication Server för att förenkla ansökningsrutinerna och göra dem papperslösa.
  • NTT Data Corporation i Japan är en global leverantör av IT-tjänster. Deras BRIOMOS-system (Bridge Monitoring System) består bland annat av över 10 000 sensorer på motorvägsbroar i landet. Genom att använda Sybase-produkterna Aleri Streaming Platform och RAP – The Trading Edition, kan NTT processa många olika typer av data från olika källor, både realtidsflöden och äldre data som kan analyseras med mindre än 8 millisekunders fördröjning.
  • Mekorot är Israels nationella vattenföretag och världsledande inom bl.a. avsaltning, vattenåtervinning, säkerhet och vattenkvalitet. För att kunna hantera ett mycket stort antal mätapparater och mobila enheter som används ute i fält, har Mekorot skapat en mobilapplikation med hjälp av Sybase Unwired Platform (SUP) och MDM-lösningen Afaria.