Nya Sybase IQ 15.4 underlättar analys av gigantiska datamängder

Sybase lanserar nu Sybase IQ 15.4, en ny version av den kolumnbaserade analysdatabasen som innehåller avancerad teknik för att direkt i databasen kunna analysera gigantiska datamängder. Bland nyheterna finns stöd för MapReduce och Hadoop-integration.

– Sybase IQ har de verktyg som behövs för att analysera både strukturerad och ostrukturerad data. Det gör att företagen kan få bättre och mer tillförlitlig kontroll över hur verksamheten går och vart marknaden är på väg, säger Hardy Nelson, vd för Sybase i Norden och Benelux.

Analysföretaget Forrester Research lanserade nyligen en rapport med titeln ”Enterprise Hadoop: The Emerging Core Of Big Data”. Där framgår att de viktigaste applikationerna för stora datamängder ska kunna processa data i stora volymer, höga hastigheter, oändliga variationer och oförutsägbara datatyper.

Företagen har ett fortsatt stort behov av beslutsstöd och att kunna analysera trender och framtida scenarier. Men eftersom den informationen de har tillgång till är så pass omfattande och svår att greppa krävs nya analysmetoder i form av t.ex. avancerade verktyg och att köra analysalgoritmerna så nära informationen i databasen som möjligt.

Sybase IQ 15.4 har ett utökat stöd för analys direkt i databasen, inklusive inbyggd MapReduce-API, stöd för Predictive Model Markup Language (PMML), integration med Hadoop och ett större bibliotek för statistik- och datautvinningsalgoritmer som utnyttjar kraften i parallellprocesstekniken Sybase IQ Plex. Nya API:er gör att utvecklarna snabbt och säkert kan implementera databasalgoritmer som ger mer än tio gånger snabbare prestanda jämfört med befintliga arbetssätt.

Genom stödet för industristandarden PMML kan företagen bygga analysmodeller i standardiserade analysverktyg och sedan automatisera analysen i Sybase IQ. Tillsammans med möjligheten att analysera text och multimedia ger detta företagen flera alternativ att analysera all data.

Bland funktionerna i Sybase IQ 15.4 finns:

  • Inbyggd MapReduce-API: Använder gränssnitt för databasanalys och SQL som alternativa sätt att analysera stora datamängder
  • Hadoop-integration: Erbjuder olika lösningar för att integrera Hadoop-data och analys med Sybase IQ.
  • API:er och verktyg för databasanalys: Ett nytt Java-API och nya tillägg till C++ API:er gör att man kan använda kraftfulla databasalgoritmer som är 10 gånger snabbare.
  • Stöd för Predictive Model Markup Language (PMML): En certifierad plug-in från Zementis för att automatisera körningen av olika analysmodeller i databasen.
  • Ett uppdaterat databasbibliotek för statistik och datautvinning, DBLytix från Fuzzy Logix: Utnyttjar kraften med MapReduce API (TPF) för avancerad databasanalys.
  • Bättre kompression av textdata än vad som normalt är fallet med stora datamängder.
  • Snabbare laddning av stora mängder data via ODBC- och JDBC-gränssnitt.

Tillgänglighet

Sybase IQ 15.4 kommer att vara tillgängligt från den 30 november 2011. Sybase introducerar också en gratis “Express Edition” som innebär att IT-avdelningar, utvecklare och applikationsleverantörer enkelt kan ladda ned programvaran och direkt börja utveckla med Sybase IQ. Mer info finns på www.sybase.com/iq och bloggen http://blogs.sybase.com/sybaseiq.