SAP ger små- och medelstora företag tillgång till affärsanalys i molnet

StockholmSAP lanserar idag SAP® Business One OnDemand, en ny affärssystemlösning som bygger på en vidareutveckling av SAP Business One-applikationen som idag används av 34 000 företag världen över. SAP Business One OnDemand riktar sig till små- och medelstora företag som söker en enkel och integrerad lösning för djupa affärsanalyser i en molnmiljö, med stöd för försäljning, inköp, lager och finansfunktioner. SAP Business One OnDemand körs via webbläsaren och är därmed mycket enkel att implementera och använda. Tackvare att SAP Business One OnDemand är molnbaserad och skalbar blir kostnaderna för drift och implementering enkla att beräkna och följa. SAP Business One OnDemand kommer finnas tillgänglig för små- och medelstora företag via certifierade SAP partners under andra kvartalet 2012. SAP Business One OnDemand presenterades för första gången vid CeBIT-mässan, som hålls 6-12 mars i Hannover, Tyskland.

Ari Pussinen, chef för SAP Ecosystem & Channels i Norden, kommenterar: “Mindre företag prioriterar snabba och enkla affärslösningar som är lätta att beräkna kostnaderna för. När det kommer till On Demand-system är det även viktigt med en lösning som inte kräver några driftsresurser och minimalt underhåll. SAP Business One OnDemand uppfyller samtliga av dessa krav, och tillhandahåller dessutom en skalbar lösning som verksamheten kan växa med tillsammans med SAPs globalt erkända standard.”

I och med lanseringen av SAP Business One OnDemand förstärker SAP affärsmöjligheterna för sina partners. Mats Lundberg, VD för Littlefish AB, Sveriges största SAP Business One partner välkomnar SAPs förflyttning in i molnet med SAP Business One: ”Efterfrågan på att hyra sin IT-miljö som en driftstjänst har ökat markant bland små- och mellanstora företag under senare år. Därför är nyheten att SAP Business One kommer i en form som passar drift, dvs som On Demand, kanonbra. Timingen är perfekt. Vårt lösningserbjudande som baseras på SAP Business One blir ännu starkare.” säger Mats Lundberg, VD för Littlefish AB.

För mer information:
Susanne Kapfer, Director of Integrated
Communications, SAP Norden
+46 (0)8 587 700
Susanne.Kapfer@sap.com