Susanne är ansvarig för SAP:s PR och kommunikation i Norden och Baltikum sedan 2011. I sin roll leder hon företagets externa och interna kommunikation, arbetar som talesperson och koordinerar alla externa PR-byråer på lokal nivå.

Tidigare arbetade Susanne på SAP:s huvudkontor i Walldorf, Tyskland, som kommunikationsansvarig för SAP:s tyska försäljnings- och konsultverksamhet.

Hon har också arbetat på flera internationella PR-byråer och där skött olika IT-företags centraleuropeiska kommunikation. I grunden har Susanne en magisterexamen i kommunikationsvetenskap och marknadspsykologi från universitetet i München.