Affärsvärdet i centrum – SAP utser mest framgångsrika kundprojekt i Norden 2012

BAE Systems och BEST TELEPRODUKTER i Sverige, Lego Group i Danmark är guldvinnarna i SAP’s kvalitetspris – SAP Quality Award –  2012.

Den årliga prisutdelningen SAP Quality Awards premierar kunder som utvunnit stort affärsvärde genom implementering av SAP-lösningar. Det är också ett erkännande av SAP-partner som har stött dessa vinnarföretag med sina tjänster i dessa projekt. I år nominerades speciellt många kundprojekt från SAP-kunder och SAP-partner runtom i Norden. Dessa utvärderades i enlighet med SAP’s 10 kvalitetsprinciper av en 6-personers jury med externa domare från Gartner Group och konsultföretaget HerbertNathan & Co. Principerna omfattar bla affärsnytta och mål, samarbete, projektstyrning, tid för implementering samt riskförvaltning och change management.

Sedan 2008 genomför SAP en tävling om bästa kundprojekt och ger ut SAP Quality Award både på global, regional och lokal nivå. SAP Quality Award 2012 utser guld-, silver och bronspristagare i kategorierna stora, medelstora och små implementeringsprojekt. De nordiska guldvinnarna per kategori går vidare till SAP Quality Award EMEA nomineringen, vars vinnare tillkännages på SAP’s kommande kundkonferens SAPPHIRENOW som äger rum 13-15 november i Madrid, Spanien.

De nordiska vinnarna av SAP Quality Award 2012 är:

Kategori stora implementeringar:

Guld:                  BAE Systems, Sverige (partner: Computer Sciences Corporation – CSC)

Silver:                 AxFood, Sverige (partner: Accenture)

Bronze:               Nokia Siemens Network, Finland (partner: Accenture)

 

Kategori mellanstora implementeringar:

Gold:                    The LEGO Group, Danmark (partner: Gavdi)

Silver:                   Itella Corporation, Finland (partner: NorthgateArinso)

Bronze:                 VR-Group LTD, Finland (partner: Tieto Finland Oy)

 

Kategori små implementeringar:

Gold:                    BEST TELEPRODUKTER, Sverige (partner: iStone Colada)

Silver:                   Odfjell SE, Norge (partner: SAP)

Bronze:                 UPM-Kymmene Oy, Finland (partner: Accenture)