SAP HANA redo för storskalig drift direkt i verksamheters användingssystem och datacenter

Vidareutveckling av SAP HANA möjliggör verksamhetskritiska transaktions- och analysapplikationer på en enda plattform. SAP främjar uppstartsföretag som bygger på SAP HANA.

  • Nyutvecklad funktionalitet för SAP HANA – levererad genom en uppgradering (Support pack stack 5) – möjliggör verksamhetskritiska transaktions- och analysapplikationer på en enda plattform.
  • SAP fortsätter att reducera antalet lager mellan användningar och data genom att föra samman OLTP, OLAP, planerings- och extrapoleringsfunktioner samt text-, regel- och event stream-processer.
  • Stöd för utrullning av SAP HANA i stora datacenter ingår i SPS5: detta omfattar också utökat stöd för säkerhet, hög tillgänglighet och avbrottshantering.
  • SAP stöder aktivt vidareutveckling och spridning av in-memory-teknologin i SAP HANA hos mer än 150 uppstartsföretag som bygger lösningar på SAP HANA. Här ingår ett speciellt innovationsprogram med syfte att främja tredjepartslösningar på SAP HANA-plattformen inom områden som Business Intelligence, Extract-Transform-Load och backup/recovery.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.