Implema hjälper Gunnebo Industries effektivisera sin globala verksamhet

Genom att byta till ett gemensamt affärssystem i sju länder på fem kontinenter skapades förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Efter bytet har Gunnebo Industries ökat både sin lönsamhet och leveransprecision. Dessutom har styrningen av verksamheten underlättats genom att bolagen nu har gemensam data och definitioner kring produkter, priser, kunder, rapportering och lager.

SwedenNär Gunnebo Industries köptes av riskkapitalbolaget Segulah 2008 skulle verksamheten effektiviseras. Gunnebo Industries, som då hade 10-12 olika affärssystem i koncernen, insåg att man behövde ett gemensamt system med gemensam data för att kunna följa upp verksamheten och öka effektiviteten.

– Efter en utvärdering valdes SAP som gemensamt system för koncernen. Som partner valde vi Implema eftersom de kunde rulla ut systemet i snabb takt, hade rätt profil och skapade förtroende, säger Tomas Larsson, ekonomidirektör på Gunnebo Industries.

Under elva månader rullades affärssystemet ut i sju bolag i olika länder. Med en utmanande tidplan var nyckeln till framgång tydlig kommunikation, flexibla projektgrupper och engagerad ledning långt ner i projektet, både från Gunnebo Industries och Implema.

Idag är Gunnebo Industries mycket nöjda.

– Vår vinst har ökat, våra kostnader minskat och vi har dessutom fått positiva effekter i form av förbättrad kommunikation och bättre samarbete inom koncernen. Idag har vi en gemensam agenda som alla känner sig delaktiga i, säger Tomas Larsson.

– Vi är oerhört glada över det förtroende som Gunnebo Industries har visat oss och mycket stolta över att ha varit en del i detta fantastiska projekt. För oss är det oerhört spännande att genom att styra upp affärsprocesserna skapa så påtaglig affärsnytta, säger Jan Fornell, Key Account Manager på Implema.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Larsson, ekonomidirektör, Gunnebo Industries
tomas.larsson@gunneboindustries.com
08-528 019 07

Jan Fornell, Key Account Manager, Implema AB
013-25 42 81
e-post: jan.fornell@implema.se

Implemas pressrum
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/implema

Om Gunnebo Industries
Gunnebo Industrier är en internationell verkstadskoncern med egen verksamhet i 16 länder. Koncernen har ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting-och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (det sistnämnda omfattar affärsenheterna Blocks, Telescopics och Traction Systems). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. www.gunneboindustries.com

Om Implema
Implema skapar mer konkurrenskraftiga företag med effektiva affärsprocesser utifrån marknadens bästa affärsstödslösningar: SAP, Epicor och Clarity.

Implema är en aktiv och coachande partner som jobbar nära kundens verksamhet med fullt projektansvar. Med unik verksamhetskunskap och lång erfarenhet från uppdragsbaserade affärsstödsprojekt genomförs varje projekt med fokus på affärsnytta, tid och budget.

Implema har huvudkontor i Stockholm (Bromma) och lokala kontor i Malmö, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Karlstad, Västerås och Örebro. Företaget omsätter 150 miljoner kronor och har cirka hundra medarbetare. www.implema.se