Schibsted väljer SAP

Schibsted Media Group väljer nu SAPs lösning för finansiell konsolidering och rapportering. Det ger företaget ökad flexibilitet och mer effektiva processer.


– Schibsted verkar i en mycket dynamisk bransch. Vi vill vara en betydande aktör som skapar morgondagens medier samtidigt som vi har fokus på lönsam tillväxt. Det gör att vi har höga krav på flexibilitet i våra system för konsernrapportering, säger Kristine Langva, Group Accounting Manager på Schibsted.


SAPs lösning för finansiell konsolidering erbjuder god skalbarhet och är flexibel när det gäller eventuella ändringar av koncernstrukturen.


– Lösningen är väl utformad för våra behov och gör snabbt tillgänglig den information som ledningen behöver för att utveckla koncernen, säger Langva.


Schibsted Media Group är en internationell mediakoncern med ungefär 7800 medarbetare och verksamhet i 29 länder. Koncernens överordnade strategi är att vidareutveckla mediehusen och utveckla tjänster på nätet. Företaget är noterat på Oslo Børs och vill ligga i framkant när det gäller finansiell rapportering till marknaden.


– Vi är mycket glada över att ett så välrenomerat och stort börsnoterat företag förlitar sig på våra lösningar, säger  Mattias Bolander, Norden-ansvarig för finans- och analyslösningar på SAP.


SAP-lösningen för konsolidering av finansiella nyckeltal ska leda till mindre manuellt arbete, snabbare konsolidering och enklare revision. Schibsted har ingått samarbete med erfarna konsulter från Stampa Group SASU och projektet ska slutföras under innevarande år.


– Den nya lösningen gör att vi får mer flexibilitet och snabbare kan färdigställa rapporter. Vi är säkra på att det kommer spara tid centralt och i dotterbolagen. Dessutom vill vår ledning snabbare få tillgång till kvantativ information. Det bidrar till att vi alltid har tillgång till bästa möjliga beslutsunderlag, säger Langva.


SAPs programvara säkerställer att ekonomifunktionen får färre manuella och tidskrävande uppgifter. Lösningen gör det enkelt att hantera strukturmässiga ändringar och hämta in information, och har kraftfulla analysfunktioner. Dessutom kan man hämta ut analyser och trender kring andra verksamheter och sammanlänka dessa med de egna resultaten. Verktyg för planläggning och simulering kan ge värdefulla svar om möjliga uppköp, fusioner och andra strategiska beslut som ledningen önskar bra information kring.


– Snabbare och mer flexibla lösningar är viktigt för alla företag. För en börsnoterad gigant är det avgörande. Vår lösning ger Schibsted mer flexibilitet, bättre processer och en förmåga att snabbt ta beslut utifrån aktuellt beslutsunderlag, säger Mattias Bolander.