Studie av SAP och Harris Interactive: Sakernas Internet kommer snabbare än väntat

“Machine to machine” (M2M) ses som omvälvande framtidsteknologi av beslutsfattare inom IT. Ur en studie genomförd av Harris Interactive på uppdrag av SAP, framgår att majoriteten av IT-beslutsfattare i Tyskland, Storbritannien, USA, Kina, Indien och Brasilien är övertygade om att M2M kommer att förändra hur både företag och enskilda människor kan dra nytta av och bättre styra skeenden i realtid. Nästan 30% av de tillfrågade beslutsfattarna ser som främsta och mest idealiska användingsområde att skapa smartare städer, långt efter smarta bilar och smarta hem.


I likhet med “bring-your-own-device” (BYOD) trenden, är det konsumenterna som fungerar som motor för M2M teknologiinitiativ och –tjänster på de globala marknaderna. De flesta IT-beslutsfattarna i samtliga ovannämnda länder ser M2M därför som det naturliga nästa steget av IT-konsumeriseringen. Redan 2020 förväntas antal saker uppkopplade till internet ha ökat till runt 50 miljarder.


”Idag används M2M huvudsakligen till att samla in enorma mängder maskindata. Men Sakernas Internet går ett steg längre, genom att integrera maskindata med affärssystem, social media och andra system i realtid”, säger Sanjay Poonen, ansvarig för Technology Solutions och Mobile Division på SAP. ”Detta kommer att tillåta att människor kan interagera på ett smart sätt med maskiner och saker, dito för sakerna sinsemellan och sen tillbaka till människan igen. Men det kräver en teknologisk infrastruktur som kan handskas med stora datamängder, beslutsstöd och molnmobilitet på ett säkert sätt – nånting som SAP är ensam om att kunna erbjuda tillsammans.”


“Vår vision om ett nätverkssamhälle, där allt som ger fördelar av att vara uppkopplat också verkligen kopplas upp, stöds av våra globala plattformar för maskin-till-maskin kommunikation”, sager Douglas Gilstrap, senior vice president och Head of Strategy, Ericsson. ”Detta kommer att leda till nya, innovativa affärsmodeller, från uppkopplade automater och bilar till nätverksuppkopplade hem och städer. Stora datavolymer kan omvandlas till djup kunskap för beslutstagande i realtid. Företag som SAP och Ericsson förenar aktivt arbets- och livsmiljöer som tidigare varit åtskilda, vilket ger mer engagerande interaktioner mellan städer, förvaltningar, företag, institutioner, organisationer och medborgare. I slutänden kommer detta främja livsnöjdhet och ekonomisk tillväxt.”


För fullständigt pressmeddelande, se: http://www.sap.com/news-reader/index.epx?articleID=20800


För detaljerad information, se “Infographic: How The Internet Of Things Is Raising Your IQ.”