Addedo blir ny svensk SAP-återförsäljare

Stockholm, 24. maj 2013 – SAP har utsett Addedo till ny återförsäljningspartner (Value Added Reseller) för lösningar inom Business Planning & Consolidation (BPC). Partnerskapet med Addedo, som redan tidigare varit konsultpartner för SAP-lösningar, sammanför Addedos omfattande expertis inom Enterprise Performance Management (EPM) med SAP’s marknadsledande affärssystem för att nå fler svenska företag med lösningar och tjänster inom det expanderande lösningsområdet.

Det nya partnerskapet inleddes i april och Addedo har redan format en kompetensgrupp för SAPs BPC-lösningar. Med aktiv återförsäljning och konsulttjänster kring SAPs lösningar vill Addedo få fler svenska stora och medelstora företag att stärka sina processer för planering, budgetering och konsolidering.

– Vi ser att SAP-lösningar för CFO:er och COO:er har en stor dragkraft på marknaden samt att SAP har en överlag mycket spännande lösningsstrategi.  säger Johan Berggårdh, vd på Addedo i Sverige.

– Det går hand i hand med att CFO:er och COO:er har en tydligare strategisk roll i företagen nu än för bara några år sedan. De måste kunna bestämma allt fler KPIer och sätta dessa i ett sammanhang. Därför behövs i större utsträckning verktyg som sträcker sig utanför det rent finansiella, och SAP är en viktig partner för oss.

SAPs lösningar inom EPM och BPC hjälper företag områdesövergripande att få en överblick över alla affärsmål och deras uppfyllelse, potensiella risker och få validerade beslutsunderlag i rätt tid. Detta i sin tur gör det möjligt för företag att hantera både interna och externa förändringar samt identifiera nya affärsmöjligheter på ett smidigare och snabbare sätt. SAP’s lösningar sträcker sig utanför företagens ekonomifunktioner och involverar alla beslutsfattare i organisationen för att säkerställa att värdefull kunskap kan delas och ageras på.

– Addedo har lång och framgångsrik erfarenhet av att arbeta nära svenska ekonomi- och finansansvariga och skapa lösningar som ser till att strategi, affärsbeslut och övergripande mål hänger samman, säger Carina Tell, partneransvarig för Addedo, på SAP Svenska.

– Addedo är en av de främsta aktörerna på den svenska marknaden, och vi är därför väldigt nöjda att vi vunnit Addedo som återförsäljare. Dessutom ser vi  stora möjligheter och ser fram emot samarbetet med Addedo.

För mer information, kontakta:
Susanne Kapfer, Director of Integrated Communications, SAP Norden
+46 (0)8 587 72798
Susanne.Kapfer@sap.com

Addedo AB
Johan Berggårdh

Office: +46.866.035.00
Mobile: +46 70 321 77 32
info@addedo.com