SAP kompletterar och öppnar SAP HANA-plattformen

För att stärka SAP HANA som plattform för företagens
kompletta realtidsdatahantering, lanserar SAP en rad nya verktyg i den nya
versionen av SAP HANA (service pack 6). De nya funktionerna förenklar
integrationen med företagens bestående nätverkshårdvara och appliances,
virtualiserar data i minnet på ett intelligentare sätt, integrerar geospatial
information när data processas samt tillhandahåller textutvinning som täcker
merparten av världens språk.

I dag presenterar SAP också en komplett integration av alla
Sybase-baserade databaslösningar till en heltäckande realtidsbaserade plattform
för SAP HANA. Bland produkterna som integreras finns SAP Sybase ASE, SAP Sybase
IQ, SAP Sybase Event Stream Processor (SAP Sybase ESP), SAP Data Services, SAP
Sybase SQL Anywhere, SAP Sybase Replication Server och SAP Sybase PowerDesigner
with SAP HANA.

Företagen behöver både vägledning och konkreta verktyg för
att kunna ersätta utspridda datakällor och analysprogram på olika hårdvara med
en enda plattform för insamling, hantering och analys av data. Målet med de nya
funktionerna i SAP HANA-plattformen är att göra det mycket enklare för företag
att samla in och centralisera sin data – oavsett datakälla och typ av nyttjad
hårdvara och nätverk – och därmed komma igång med företagsstyrning i realtid.

SAP lanserar dessutom det nya Open SAP HANA-initiativet.
Utöver den bestående appliance-modellen för SAP HANA (hårdvara från partner och
mjukvara från SAP), introducerar SAP nu en öppen appliance-infrastruktur som
stöder företagsanpassad integration med befintliga lagrings- och nätverkslösningar
och därmed ger företag flexibilitet i valet av hårdvara.

Klicka
här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.