SAP tar stort steg i molnet och lanserar SAP HANA Enterprise Cloud

PALO ALTO — 7. maj 2013 — Som svar på hög efterfrågan bland kundföretag, lanserar SAP idag SAP HANA Enterprise Cloud, en molnbaserad lösningsportfölj som ger företag och organisationer en ny möjlighet för att dra omedelbar nytta av SAP HANA plattformen. Molntjänsterna är del av SAP’s öppna lösningsstrategi och introducerar nu SAP’s affärssystem baserade på SAP HANA även som molntjänst. Företag har nu full valfrihet att köra även sina affärskritiska SAP ERP-, SAP CRM-, SAP NetWeaver Business Warehouse- och andra SAP HANA-baserade applikationer som elastiska molntjänster med skalerande kapacitet efter behov. Detta möter företagens obrutna drivkraft att reducera Total-cost-of-ownership (TCO), snabbare ledtider till omsättning och värde samt flexibilitet.


SAP’s kärnanvändningar inom SAP Business Suite på SAP HANA, som lanserades i början av året,  är nu allmänt tillgängliga och har mött brett intresse. Företag runtom i hela världen börjar se värdet med att kunna styra och förvalta sina organisationer i realtid. Samtidigt söker många företag alternativ och tillval genom affärslösningar i molnet, därför att det ger obestridda fördelar. Med dagens lansering bygger SAP en bro mellan smidigheten av molntjänster med SAP HANAs branschledande innovation och prestanda för affärssystem.


SAP’s “Open + Us” partnerstrategi


SAP kommer att tillämpa en öppen partnerstrategi vilken involverar partnerleverantörer av privata och förvaltade molntjänster. Så erbjuds omfattande datacenter-kapacitet för leverans av SAP HANA Enterprise Cloud, vid sidan om SAP’s egna data-centra runtom i världen.


Att komma igång med SAP-molnet:


SAP rekommenderar ett par enkla åtgärder för att påbörja resan med SAP HANA Enterprise Cloud. Existerande kunder behöver enbart belägga att de har licenser från SAP eller partner för SAP Business Suite, SAP HANA, eller SAP NetWeaver Business Warehouse, nya kunder behöver köpa dessa. För att snabbstarta:  1. Sök upp SAP-experter för att få en kartläggning av var företaget har de största prestandafördelarna med SAP HANA Enterprise Cloud, baserad på företagets specifika systemlandskap, data och applikationer.

  2. När lösningsområdena med störst värdepotensial är identifierade, engagera SAP Services för att starta med onboarding- och migrationstjänster.

  3. Slutligen påbörja månatligt abonnemang av infrastruktur och molntjänster, anpassade till företagets volym av data och applikationer.

Mer detaljerad information om partner och första kunder på SAP HANA Enterprise Cloud kommer SAP att meddela på SAPPHIRE NOW i Orlando, USA, 14-16 maj 2013.


För mer information, kontakta:
Susanne Kapfer, Director of Integrated Communications, SAP Norden
+46 (0)8 587 72798
Susanne.Kapfer@sap.com


Cathrine Thaning, PR Manager, SAP Norden


+47 675 29 458


Cathrine.thaning@sap.com