SAP:s partner visar stark uppslutning kring SAP HANA

SAP HANA-plattformens potential ger också det växande
ekosystemet av SAP-partner nya affärsmöjligheter för att skapa innovation och
tillväxt. SAP fokuserar nu ännu starkare på sitt ekosystem kring SAP HANA genom
att länka ihop olika typer av partner, möjliggöra utbyte kring lyckade
utvecklings- och kundprojekt och lansera nya verktyg så att det går snabbt att
komma igång med SAP HANA. Nu kommer SAP med ett nytt partnerprogram runt SAP
HANA i molnet – SAP
HANA Enterprise Cloud partnerprogrammet
.

Ända sen SAP HANA lanserades 2011 har SAP intensifierat
utbildning av och samarbetet med utvecklare, oberoende mjukvaruleverantörer
(ISV), systemintegratörer, återförsäljare och nystartade företag. Stöd erbjuds
för alla versioner av SAP HANA, inklusive applikationen SAP Business One på
HANA, SAP Business Suite på SAP HANA och den nyligen lanserade och molnbaserade
SAP HANA Enterprise Cloud.

Nio globala teknologipartner är certifierade på SAP HANA:
Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Hitachi Ltd., Huawei, IBM, NEC, och VCE. De senaste
tillskotten är Hitachi
Data Systems
och SUSE.

SAP stöder sälj-, presales- och konsulttjänster för de
konsulter och tjänsteföretag som är SAP-partner. Till och med slutet av mars
2013 har cirka 4 000 partnerkonsulter tränats på SAP HANA och mer än 1 300
säljare hos partner.

Under första kvartalet 2013 uppgick partnerandelen av SAP
Business Suite on HANA-försäljningen till cirka 50 procent. Enligt IDC omsatte
SAP:s ekosystem 4,2 miljarder dollar med SAP:s minnesdatabaser och tjänster
2012. I Norden har cirka 70 procent av alla SAP-partner tränats och kommit
igång med försäljning, service och konsulttjänster kring SAP HANA.

Under andra kvartalet 2013 förstärker SAP i Norden sitt
partnerengagemang till att omfatta träning och starthjälp för SAP HANA i
molnet.

SAP har också framgångsrikt rekryterat nya typer av partner,
som t.ex. nystartade företag, för att skapa nya kreativa lösningar baserade på
SAP HANA. Initiativ som SAP
HANA Cloud Applications Partner Program
och SAP Startup Focus
Program
för SAP HANA som lanserades 2012, tillhandahåller utbildning,
verktyg och stöd för att bygga nya applikationer för speciella
affärsutmaningar.

Båda dessa initiativ har gett stor framgång med mer än 25
partner som deltar i SAP HANA Cloud-programmet och mer än 400 nystartsföretag
från 19 länder i SAP Startup Focus-programmet.

En del partner, vissa först involverade i SAP Startup
Focus-programmet, har nu ingått OEM-avtal med SAP för att integrera SAP HANA i
sina egna lösningar, däribland Clockwork,
PROS
och Tagetik.

Därutöver har SAP utökat SAP HANA Marketplace där enskilda
personer men också företag kan få mer information om, testa och köpa
applikationer på SAP HANA – och även samarbeta runt utveckling av nya
applikationer.

SAP ser stora möjligheter för SAP HANA att lösa problem inom
miljö, sjukvård och utbildning. För detta ändamål har SAP formerat ett program
som heter SAP HANA for Humanity där SAP samarbetar med myndigheter och intresseorganisationer.
Ett exempel är samarbetet med Molecular Health för personaliserad cancerbehandling.

Samtidigt som SAP ökar sin satsning på nystartade företag
dubbleras också kapitalet till SAP HANA Real Time Fund – från det ursprungliga
målet från 2012 på 155 miljoner dollar till 405 miljoner dollar. Ökningen görs
för att ytterligare stödja entreprenörer och nystartsföretag över hela världen
som bygger sin verksamhet på SAP-teknik som SAP HANA.

Klicka
här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.